– Låga studieresultat och sjunkande gymnasiebehörighet bland högstadiets elever på Årbyskolan är en av anledningarna till detta beslut, säger Mikael Edlund, ordförande i Grundskolenämnden i Eskilstuna…

Eskilstuna: Årbyskolans högstadium läggs ner – ”Eleverna presterar för dåligt”

Eskilstuna Kommun har för avsikt att göra om Årbyskolan till en så kallad F–6-skola (förskola upp till och med årskurs 6). Det med start redan nästa år. Definitivt beslut tas på Grundskolenämndens sammanträde den 12 juni. Det innebär att årskurserna 7 till 9 försvinner med start från höstterminen 2025.

En av orsakerna till beslutet är att det enligt Kommunen finns för många lokaler. Det är dock inte det enda skälet:

– Att vi tar beslutet att avveckla högstadiet är också kopplat till problematiken med låga studieresultat och sjunkande gymnasiebehörighet bland högstadiets elever på Årbyskolan. En trend som, trots en lång tid av ökade resurser och särskilda insatser, inte har gått att vända, säger Mikael Edlund, ordförande i Grundskolenämnden.

Mikael Edlund

Vårdnadshavare väljer bort Årbyskolan

Från Kommunens sida säger man också att många föräldrar under senare år väljer andra skolor än just Årbyskolan för sina barn. I år fanns 171 platser reserverade för elever i årskurs 7. Av dessa önskade 108 att få gå på en annan skola än just Årbyskolan. Något som delvis kan kopplas ihop med att många vårdnadshavare upplever Årby som en otrygg stadsdel.

Definitivt beslut i juni

Beslut om att lägga ner Årbyskolans högstadium fattas på Grundskolenämndens sammanträde den 12 juni.

Läs också:

Årbyskolan i Eskilstuna inför passersystem för eleverna

You May Also Like