– Vi ser att det är en uppgång av arbetslösa och räknar med att ökningen fortsätter även under nästa år. Blir man arbetslös är ofta utbildning eller praktik ett sätt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden när efterfrågan ökar igen, säger Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker, Marcus Löwing…

Arbetslösheten fortsätter stiga i landet – Sörmland toppar statistiken

Arbetslösheten fortsätter att öka i landet för femte månaden i rad. Det visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen. Samtidigt har antalet långtidsarbetslösa personer födda utanför Europa minskat.

I slutet av oktober var drygt 334.000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med ungefär 2000 personer jämfört med samma tidpunkt i fjol, och en fortsatt ökning jämfört med de senaste månaderna.

“Utbildning eller praktik ökar chanserna”

– Vi ser att det är en uppgång av arbetslösa och räknar med att ökningen fortsätter även under nästa år. Blir man arbetslös är ofta utbildning eller praktik ett sätt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden när efterfrågan ökar igen, säger Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker, Marcus Löwing.

Marcus Löwing, Arbetsförmedlingen.

Minskar bland utlandsfödda

Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit utan arbete i tolv månader eller längre, var i slutet av oktober närmare 138.000. Majoriteten av dem är födda i ett land utanför Europa, men just den siffran har minskat.

– Det handlar om drygt tio procent färre än i fjol. Det har varit en positiv trend sedan en tid tillbaka där vi har sett att färre utomeuropeiskt födda personer är långtidsarbetslösa, berättar Marcus Löwing.

– Det har bland annat handlat om en stark efterfrågan på arbetskraft som har gynnat även personer som stått längre ifrån arbetsmarknaden. Men nu när arbetslösheten överlag ökar riskerar självklart även dessa personer att påverkas, befarar Marcus Löwing.

Sörmland toppar arbetslösheten

I Sörmland ligger arbetslösheten nu på 8,6 procent, vilket är högst i landet tillsammans med Skåne. Det kan då jämföras med rikssnittet som ligger på 6,4 procent. Högst arbetslöshet ser man just nu inom bygg- och industribranscherna.

Läs också:

Bostadsbyggandet i Eskilstuna har stannat av trots stort behov av fler bostäder

You May Also Like