– Vi bedömer att arbetslösheten kommer att öka framöver, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen…

Arbetslösheten fortsätter att minska – om än försiktigt

Under det senaste året har arbetslösheten minskat i hela landet – samtidigt är skillnaderna stora mellan norr och söder.

I slutet av juli var drygt 330.000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 10.000 personer jämfört med samma månad förra året. Däremot har arbetslösheten ökat något jämfört med juni månad, vilket är normalt för säsongen. Det beror på att många utbildningar avslutas inför sommaren och studenter skriver då in sig på Arbetsförmedlingen.

Stora regionala skillnader

Utvecklingen på arbetsmarknaden varierar dock mellan länen. I Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har arbetslösheten minskat mest från redan låga nivåer jämfört med i fjol. I Stockholm och Skåne län är nedgången betydligt blygsammare.

– Vi ser att de regionala skillnaderna ökar. Skåne, men framförallt Stockholm, har en stor privat tjänstesektor som är mer känslig för minskad konsumtion. Även hushållen är mer belånade och därmed mer känsliga för räntehöjningar. I de norra länen bidrar istället de stora industrisatsningarna till en stor brist på arbetskraft, vilket trycker ner arbetslösheten, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Eva Samakovlis

Siffror för Sörmland

Arbetslösheten i Sörmland minskade från 9,1 procent i juli förra året till 8,3 procent under samma månad i år. Även antalet arbetslösa ungdomar minskar – det gäller också antalet långtidsarbetslösa.

Arbetslösheten kan komma att öka

– Vi bedömer att arbetslösheten kommer att öka framöver, och därmed också antalet långtidsarbetslösa. Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet är avgörande för att man ska kunna konkurrera om jobben. En fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på svensk arbetsmarknad, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos, som presenterades i juni, väntas arbetslösheten börja öka under andra halvan av 2023. Det efter att ha varit på den lägsta nivån sedan mars 2009.

Läs också:

Arbetslösheten bland ungdomar sjunker dubbelt så snabbt i Eskilstuna jämfört med rikssnittet

You May Also Like