Rekordlåg arbetslöshet i norra Sverige just nu.

Arbetslösheten fortsätter att minska

I slutet av april var närmare 345.000 personer arbetslösa i Sverige. Det är en minskning med närmare 81.000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat från 8,2 procent till 6,8 procent på ett år. Det visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten minskar i samtliga län i landet jämfört med april föregående år. Totalt sett är arbetslösheten högst i Sörmland (9,4 procent), Gävleborg (9,1 procent) och Skåne (8,7 procent). Lägst arbetslöshet har Västerbotten med 4,6 procent.

Rekordlåg arbetslöshet i norr

Återhämtningen går dock olika fort i olika delar av landet. I Jämtland, Norrbotten samt Västerbotten är arbetslösheten nu den lägsta sedan nuvarande mätmetod infördes år 2008. I Uppland och Stockholm släpar återhämtningen efter. Där ligger arbetslösheten på samma nivå som precis innan pandemin bröt ut.

– De tre länen i norr, som nu har en rekordlåg arbetslöshet, har gjort stora investeringar i bland annat industrin på senare år. Stockholm och Uppland har en stor privat tjänstesektor som drabbades hårt av pandemin och där har återhämtningen inte gått lika snabbt, förklarar Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef vid Arbetsförmedlingen.

– Det är oerhört glädjande med återhämtning. Men vi har fortsatt stort fokus på att motverka och bryta långtidsarbetslösheten. Kompetensutveckling är nyckeln, men de långtidsarbetslösa är inte en homogen grupp där alla är i behov av samma stöd, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Oförändrade siffror bland långtidsarbetslösa

Samtidigt som arbetslösheten sjunker i helhet gör den inte det bland de som saknat jobb riktigt länge – de långtidsarbetslösa, särskilt inte bland utrikes födda. Den kommun i landet som har högst arbetslöshet bland utrikes födda är Säffle där 36,5 procent just nu går utan jobb.

You May Also Like