– Att arbetslösheten nu faller för våra ungdomar är oerhört glädjande och viktigt, säger Kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S)…

Arbetslösheten bland ungdomar sjunker dubbelt så snabbt i Eskilstuna jämfört med rikssnittet

Ungdomsarbetslösheten har minskat snabbare i Eskilstuna än i riket som helhet – både på kort och på lång sikt. Arbetslösheten bland ungdomar i Eskilstuna var nere på 10,6 procent i maj – motsvarande siffra i maj 2022 var 12,4 procent. Idag är cirka 1 av 10 ungdomar i Eskilstuna utan arbete jämfört med 2011, då 3 av 10 ungdomar i Eskilstuna var arbetslösa.

Det är en kombination av många faktorer, såsom etableringar, anpassade yrkesutbildningar efter näringslivets behov, tidig aktivering från Arbetsförmedlingen och ett än tätare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kommunen som nu ger resultat, menar man.

– Eskilstuna är inne i en positiv långsiktig utveckling, och jobbet med att attrahera företag till kommunen ger nu resultat. Att arbetslösheten nu faller för våra ungdomar är oerhört glädjande och viktigt, säger Kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S).

Jimmy Jansson.

“Utbildning ger jobb”

I december 2011 hade Arbetsförmedlingen 1597 ungdomar inskrivna med gymnasieexamen mot idag då siffran bara uppgår till 462 stycken.

– Avslutad gymnasieutbildning ser vi är en stark faktor för att få jobb. Jämför vi samma tidsperiod för arbetssökande med förgymnasial utbildning ser vi däremot i princip ingen skillnad, vilket ytterligare styrker teorin att utbildning ger jobb, säger Kristina Bengtsson, enhetschef på Arbetsförmedlingen i Sörmland.

– Tack vare nyetableringar i kommunen så räknar vi med 1000 nya jobb nu under 2023, och prognosen för 2024 är ytterligare 1000 arbetstillfällen i Eskilstuna. Det i kombination med en stark lokal efterfrågan från befintligt näringsliv gör att framtidsutsikterna på jobbmarknaden för ungdomar, trots en svagare konjunktur, ser ljusa ut, säger Kommundirektör, Tommy Malm.

Tommy Malm.

Aktivt arbete

Mellan 2016 och 2023 har 618 ungdomar slutfört en utbildning på kommunens yrkesvuxutbildningar. Även antalet ungdomar med ekonomiskt bistånd har minskat med 32 procent på ett år.

Komvux i centrala Eskilstuna – ett av de ställen som bedriver yrkesutbildningar.

– Vår breda satsning på yrkesutbildningar och YH utbildningar i dialog med det lokala näringslivet bidrar som en del till den fallande ungdomsarbetslösheten. Att vi har en Kompetensgalleria som aktivt jobbar med att ge studie och yrkesvägledning ger effekt. Varje ungdom i jobb är viktigt, säger Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, Åsa Salo.

Kompetensgallerian i centrala Eskilstuna – här kan ungdomar få yrkesvägledning.

Fakta:

  • Mellan maj 2022 och maj 2023 minskade Eskilstunas ungdomsarbetslöshet med 1,8 procentenheter, från 12,4 procent till 10,6 procent. Under samma period var motsvarande siffror i riket 0,9 procentenheter, från 7,7 procent till 6,8 procent.
  • I december 2011 låg ungdomsarbetslösheten på toppnivån 30,5 procent. I riket låg genomsnittet på 19,2 procent samma månad. Idag är motsvarande siffror 10,6 procent respektive 6,8 procent.
  • Mellan 2016—2023 har 618 ungdomar slutfört en utbildning på kommunens yrkesvuxutbildningar.
  • Antalet ungdomar (18 till 24 år) med ekonomiskt bistånd har minskat från 157 ungdomar i maj 2022 till 157 ungdomar i maj 2023. Det ger en minskning på cirka 32 procent på ett år.

Grafik: Arbetsförmedlingen.

Läs också:

Antalet arbetslösa fortsätter neråt i landet – den positiva trenden kan dock vara på väg att vända

You May Also Like