Arbetslösheten bland ungdomar sjunker dubbelt så snabbt i Eskilstuna jämfört med rikssnittet

Ungdomsarbetslösheten har minskat snabbare i Eskilstuna än i riket som helhet – både på kort och på lång sikt. Arbetslösheten bland ungdomar i Eskilstuna … Fortsätt läsa Arbetslösheten bland ungdomar sjunker dubbelt så snabbt i Eskilstuna jämfört med rikssnittet