Foto: Peter Widén.

Antikrundan i Munktell-museet

Måndagen den 29 augusti gästades Eskilstuna av SVT:s Antikrundan. Munktell-museet var platsen och ett stort antal Eskilstunabor hade infunnit sej. Prylar av alla de sorter kunde skymtas i kön in till värderingar och intervjuer. Prylar man ville ha definierade. Var kommer de ifrån? Vem har skapat möbeln, vasen eller klockan? Några kanske också hoppades på ett stort monetärt värde.

eFOLKET valde ut en av de köande som visade sej vara Eva Berglund, boendes i Måsta. Eva hade med sej en tavla och två skrin. Det ena skrinet hade tillhört hennes morfar som använt det till att ha verktyg och material i som han använde i sin verksamhet som målarmästare.

Tavlan som Eva Berglund tagit med är målad av konstnärinnan Maria Fröberg, 1886-1962, som bodde i Eskilstuna, närmare bestämt i Valhalla, där också Eva och hennes föräldrar bodde.

Eva fick veta att det svarta skrinet med dekorationer var från sekelskiftet 1900, det ljusa skrinet som hennes morfar använt var från skiftet mellan 1700 och 1800-tal.

Vi får se fram emot när Antikrundan i Eskilstuna sänds, antagligen någon gång i vinter. Kanske några sensationella föremål fanns med bland dom som värderades på Munktell-museet.

Peter Widén

Eva får sina föremål värderade.

You May Also Like