Foto: Brigitte Werner/Pixabay.

Terror

När det oerhörda sker

terror

horror

error

tremor

blir jag förlamad av sorgen
stämbanden förtvinar
av förtvivlan
skrik som inte främst är mitt
utan offrens.

Gränsöverskridande
barbariskt
och ociviliserat
att attackera civilbefolkning
försvarslösa.

Krigets lagar
kan tyckas onödiga
eftersom det inte
borde finnas några krig
men dessa lagar
ska ändå begränsa det värsta.

Nu har krigets lagar
pulveriserats av båda sidor
kvar finns bara
ett ackumulerat hat
och en havererad
mänsklighet.

Lena Staaf

You May Also Like