Skolkommissionen föreslår uppspjälkning av lärarkåren.

Det i dagarna offentliggjorda förslaget från Skolkommissionen går ytterligare steg i den riktning som gällt de senaste åren. Således föreslår man inte en begränsning av det så kallade ”fria skolvalet”, utan vill tvärtom göra det obligatoriskt. Man ser inte heller de ökade löneskillnaderna eller det bland lärare hårt kritiserade statliga direktivet om tillsättande av förstelärare (med 60000 kronor om året i extra lönepåslag) som något problem. Tvärtom föreslår kommissionen nya ”karriärsteg” och talar till exempel om en ny titel ”kvalificerad lärare”.

Jan Strandqvist, idrottslärare på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, är en av de lärare som ställer sig frågande till kommissionens förslag..

– Bland oss lärare är uppfattningen att alla skolor ska vara bra den som ofta framförs. Grundskoleelever ska kunna gå till den skola som ligger närmast hemmet. Gymnasieelever ska söka till program, och placeras på de gymnasier där programmen finns. Skolor skall inte behöva slösa resurser på ”marknadsföring” för att få sökande elever. Och de skolor som har problem ska stödjas med åtgärder, så att problemen försvinner. Föräldrar och elever har rätt att förvänta sig det, och att varje skola ska funka bra!

Lika kritisk är Jan Strandqvist när det gäller talet om ”karriärtjänster”.

– Det känns inte så lite förnedrande. Igen antyds att problemet är att en stor del av lärarkåren är inkompetent. Så är det inte! Och läraryrket är dessutom inget ”karriäryrke”. Vi är generellt sett mogna människor, och behöver inga prestigetitlar. Dessutom gäller här samma sak som för skolorna: Alla lärare ska vara bra! Alla ska vara kvalificerade. Vad som nu antyds är att majoriteten inte är ”kvalificerade”! Tänk dig bara, vem vill att ens barn ska ha en icke-kvalificerad lärare?!

– Jag hoppas att landets lärare bestämt avvisar ytterligare uppsplittring och mobbning mot sin yrkeskår.

You May Also Like