Bostadsbyggandet i Eskilstuna har stannat av trots stort behov av fler bostäder

I Sörmland har byggandet av lägenheter nästan halverats under årets första sex månader jämfört med samma period förra året. Samtidigt rapporteras det om bostadsbrist i nästan samtliga av Sörmlands nio kommuner. I … Läs mer “Bostadsbyggandet i Eskilstuna har stannat av trots stort behov av fler bostäder”

Read more

Hyra eller ohyra – Bostaden som social rättighet eller handelsvara på en marknad

Punkt 44 i januariavtalet mellan regeringen S, MP och samarbetspartierna L och C innebär att man tillsätter en utredning som ska lägga förslag om “fri hyressättning i nybyggnation och förändringar av de … Läs mer “Hyra eller ohyra – Bostaden som social rättighet eller handelsvara på en marknad”

Read more