Hyreshus i Årby. Underhållsrenoveringar skall inte med automatik leda till hyreshöjningar. Men många fastighetsägare vill passa på , och höjer hyrorna kraftigt i samband med renoveringar. FOTO: Rolf Waltersson.

Renovräkningar som tvingar hyresgäster att flytta

Många lägenheter är i behov av renovering. Inte minst lägenheter i miljonprogrammet.

Bäst och billigast är ett löpande underhåll. Väntar man för länge och det krävs mer genomgripande renoveringar är risken stor att det leder till orimligt höjda hyror.

Vi har hört beteckningen konceptrenovering. Det innebär att när en hyresgäst flyttar från en lägenhet, passar ägaren, oftast privata men även kommunala fastighetsbolag, på att totalrenovera och att byta ut all inredning, även sådant som fungerar väl. Det finns exempel på att spisar, kylskåp och annat som är nästan nya ändå byts ut.

Då kan man göra kraftiga hyreshöjningar, ofta med 50 procent eller ännu mera. Det innebär att man steg för steg ”motar bort” människor med låga inkomster så att bara de med relativt goda inkomster har råd att hyra.

Nu har vi ett nytt fenomen som kallas “renovräkningar”, en förkortning av renoveringsvräkning. Det är när fastighetsägare bestämmer att alla lägenheter i ett hyreshus ska totalrenoveras så att de blir som helt nybyggda, trots att mycket av befintlig inredning fungerar alldeles utmärkt.

Man tar heller ingen hänsyn till hyresgästernas önskemål. En del kanske inte är i behov av diskmaskin, eller spis av dyraste och fräsigaste modellen. Men man blir påtvingade detta, och därmed höjd hyra.

I söndagens Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, berättade man om ett exempel på “renovräkningar”. Det handlar om fastigheten Draget 1 på Södermalm i Stockholm, som ägs av allmännyttiga Familjebostäder AB. Södermalm, som tidigare beboddes av vanliga knegare, men som nu steg för steg förvandlas till ett medelklassområde.

Efter denna renovering kommer hyrorna att öka med 95 till 120 procent. Alltså en fördubbling av hyran.

I programmet får vi träffa Maria Jonsson, 61, Peter Roth, 67, Anna-Clara Helstadius, 67 och Stefan Guttman, 69.

De är pensionärer med låg pension som inte kommer att har råd med den nya dubblerade hyran. De tvingas bort från det Södermalm där de bott hela livet. Att hitta en annan hyreslägenhet med överkomlig hyra i Stockholm är näst intill omöjligt, så de tvingas kanske flytta till någon annan stad. Och till en lägenhet i miljonprogrammet som ännu inte utsatts för “renovräkning”.

Så här ser det ut allt oftare i Sverige där bostaden numera inte ses som en social rättighet, utan som något som ska styras av “marknadskrafterna”.

Att allmännyttiga kommunala fastighetsbolag beter sig lika illa som privata är extra bedrövligt. Allmännyttan bildades på 1930- 1940-talet just som en motvikt till de privata fastighetsägarna utifrån grundprincipen att bostaden skall vara en social rättighet – inte en handelsvara.

Lästips:

Dessutom: Normalt underhåll bör inte leda till hyreshöjning. Jag tror reglerna säger att en fastighetsägare ska sätta av en del av hyran till en renoveringsfond. En tvistefråga brukar vara vad som är normalt underhåll och vad som är standardhöjning.

Eftersatt underhåll. Sjunkande mark har här parerats med en ramp. FOTO: Rolf Waltersson.

Sedan kan man fråga sig varför ROT-avdrag bara gäller dem som äger sin bostad?

Rolf Waltersson

You May Also Like