Hyra eller ohyra – Bostaden som social rättighet eller handelsvara på en marknad

Punkt 44 i januariavtalet mellan regeringen S, MP och samarbetspartierna L och C innebär att man tillsätter en utredning som ska lägga förslag om “fri hyressättning i nybyggnation och förändringar av de årliga hyresförhandlingarna”.

Avsikten är att utredningen ska vara klar i maj i år.

Hyresgästföreningen har hela tiden kritiserat uppgörelsen mellan regeringen C och L. Av de politiska partierna är det bara Vänsterpartiet som satt sig på tvären och hotat med misstroendeförklaring om regeringen lägger fram ett förslag om införande av marknadshyror till riksdagen.

Övriga partier, framför allt de borgerliga, är positiva till marknadshyror. Socialdemokraterna är nog i grunden motståndare, men har gått C och L till mötes för att få sitta kvar och regera. Med andra ord ett tyst medgivande under galgen.

Var Mp står i den här frågan vet jag inte.

Nu har Hyresgästföreningen lagt fram en rapport som visar vilka konsekvenser införande av marknadshyror kommer att få, både på kort sikt och på längre sikt.

Det är konsultföretaget Ramboll som fått i uppdrag av hyresgästföreningen att räkna på vad som skulle hända med hyrorna om marknadskrafterna släpps fria.

I sitt scenario har Ramboll räknat fram troliga hyreshöjningar i 29 kommuner. I genomsnitt skulle hyrorna stiga med:

Stockholms stad 51%
Stockholms län 46%
Göteborg 32-50%
Helsingborg 24%
Halmstad 31%

Bara för att ta några exempel bland de 29 kommunerna.

Hur marknadshyrorna kommer att slå beror bland annat på hur stor bostadsbristen är i de olika kommunerna.

I en marknadsekonomi råder “lagen om tillgång och efterfrågan”, vilket innebär att där bostadsbristen är stor blir också hyreshöjningarna stora.

För en tvåa på 58 kvadratmeter innebär det att hyran går upp från i genomsnitt 6 400 kronor i månaden till 9 600 kronor i månaden i Stockholm.

Med en taskig lön innebär det att kanske halva inkomsten, eller ännu mera, går till att bo.

Försvararna av marknadshyror, främst borgerliga partier och fastighetsägarbranschen, förklarar att höjda hyror “bara” kommer att införas i nyproduktionen. De som bor i äldre hyreslägenheter behöver inte oroa sig.

För det första – det är cyniskt att hävda att det “bara” är i nybyggda lägenheter hyrorna kommer att höjas kraftigt. Kraftig höjda hyror i nyproduktionen innebär att en orimligt stor andel av lönen kommer att gå till kostnaden för att bo. Det minskar hushållens övriga konsumtionsutrymme. Dessutom kommer kraftigt höjda hyror att leda till ökade kostnader för samhället i form av ökade bostadsbidrag.

Eller som i “Staten och kapitalet” av Blå tåget:

“Kapitalet höjer hyrorna
Och staten bostadsbidragen
Så kan man fiffla en smula med
Den järnhårda lönelagen
Och till och med betala mindre i lön
Än priset för mat och för hyra
För staten skjuter så gärna till
Om levnadsomkostnaderna blivit
allt för dyra

Sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt
Staten och kapitalet, de sitter i samma båt.
…”

För det andra – med tanke på hur marknaden fungerar innebär naturligtvis att marknadshyror undan för undan kommer att införas i det redan befintliga bostadsbeståndet.

Har man väl “släppt ut anden ur flaskan” är det svårt mota den tillbaka.

Ett annat syfte med marknadshyror är att man vill kväsa hyresgäströrelsen och Hyresgästföreningen.

“Förändringarna av de årliga hyresförhandlingarna” handlar om att varje hyresgäst för sig ska förhandla med hyresvärden/fastighetsägaren.

Ungefär som när man införde individuell lönesättning, där varje anställd ska prata med “lönesättande chef” om sin lön. Därefter är det chefen som enväldigt “sätter” lönen.

Risken är uppenbar. Den enskilde hyresgästen hamnar i underläge. Man kommer i stort sett att bli tvingad att gå med på fastighetsägarens hyreskrav. Betala den högre hyran eller flytta.

Den styrka det innebär att Hyresgästföreningen och hyresgästerna tillsammans förhandlar om hyran, och andra boendevillkor, kommer att rumphuggas om/när det blir enskilda förhandlingar om hyran.

Vill ni läsa mera om vad Hyresgästföreningen tycker om marknadshyror – gå in och läs:

Rolf Waltersson

You May Also Like