Högern på fastighetskapitalets sida

Det händer hela tiden saker när det gäller bostäder, hyror och renoveringar.
I dagarna röstade riksdagen om skydd för hyresgästerna vid renoveringar. S och MP och Vänsterpartiet stod bakom regeringens förslag om att begränsa chockhöjningar. De borgerliga partierna har majoritet i civilutskottet när centern röstar med övriga borgerliga. Vilket C gjorde i denna fråga. Utskottets förslag till riksdagen blev att avslå regeringens och vänsterpartiets förlag. S+MP+V röstade i kammaren nej till utskottets avslagsyrkande. Ni kan se nedan hur det blev.

Förslagspunkter och beslut i kammaren

  • Lagförslaget om skyddet för hyresgäster vid renoveringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i de delar det avser 12 kap. 55 § och punkt 3 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 85 0 15
M 59 0 0 11
SD 55 0 0 7
C 27 0 0 4
V 0 23 0 4
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 0 14 0 2
0 1 0 0
Totalt 176 123 0 50

Nedanstående från Riksdagens hemsida:

“Riksdagen sa nej till regeringens förslag att väsentliga hyreshöjningar till följd av renoveringar ska fasas in i ett lugnare tempo samt att möjligheten för en hyresvärd som är en privatperson att säga upp ett hyresavtal i förtid tas bort. Riksdagen anser att befintliga regler tillgodoser både hyresgästens och hyresvärdens intressen på ett rimligt sätt. ”

M+KD+SD+C+L gick alltså mot detta försiktiga förslag att lindra situationen för oss hyresgäster.

Notera att SD som alltid försöker få oss att tro att de står på folkets sida mot etablissemanget här visar färg. Samtidigt som hyresgäster över hela landet plågas av med renoveringar motiverade chockhöjningar av hyrorna så hugger SD hyresgästerna i ryggen. Att Moderater, liberaler och Kristdemokrater ställer sej på fastighetsägarnas och de globala riskkapitalisternas sida är ju inget förvånande. De fanatiska nyliberalerna i Centerpartiet visar också var de står. Ingen politik i låginkomsttagarnas och hyresgästernas intresse kan föras i samarbete med Centerpartiet. Annie Lööf är naturligtvis bitter över att hon tvingades backa om marknadshyror. Nu vill hon återigen klämma åt hyresgästerna.

Peter Widén, pensionär i Eskilstuna, vars hyra ska höjas med 52 procent.

You May Also Like