Ju större invandring, desto färre bidragsberoenden enligt ny statistik

Bidragsberoendet i Sverige har minskat under de år som invandringen har ökat. Det visar en närstudie av statistik över invandring och bidragsberoende i Sverige åren 1990–2018. Dessutom är sysselsättningsgraden högre för arbetare födda i andra länder än arbetare som är födda i Sverige

Under Sveriges värsta ekonomiska kris sedan andra världskriget, 90-talskrisen, ökade antalet människor som var beroende av ekonomiska … Läs mer

Läs mer

Kraftig ökning av bidrag till rikemanskommuner

Tidningen Arbetets ledarsida har för vana att gå igenom nyttjandet av RUT-tjänster i landets kommuner. Det handlar till exempel om städning och barnpassning. För år 2017 skedde en kraftig ökning av skattebidraget till moderatstyrda kommuner som Danderyd, Lidingö och Vellinge.

I Danderyd (Djursholm) var genomsnittet för RUT-bidrag 2 268 kronor per invånare, en ökning med 307 kronor sedan 2016. I … Läs mer

Läs mer