Kraftig ökning av bidrag till rikemanskommuner

Tidningen Arbetets ledarsida har för vana att gå igenom nyttjandet av RUT-tjänster i landets kommuner. Det handlar till exempel om städning och barnpassning. För år 2017 skedde en kraftig ökning av skattebidraget till moderatstyrda kommuner som Danderyd, Lidingö och Vellinge.

I Danderyd (Djursholm) var genomsnittet för RUT-bidrag 2 268 kronor per invånare, en ökning med 307 kronor sedan 2016. I Åsele var genomsnittet 45 kronor, en ökning med 12 kronor. En skillnad mellan de båda kommunerna på 2 223 kronor per person.

Noterbart är att i Eskilstuna uppgick det genomsnittliga användandet av RUT till 300 kronor per person, och det lär väl inte ha gjorts några stora utbetalningar till boende i Årby, Brunnsbacken eller Lagersberg. I grannkommunen Strängnäs var bidraget nästan dubbelt så stort, 560 kronor i genomsnitt.

Totalt ökade statens och skattebetalarnas kostnader för RUT-tjänster från 3,7 miljarder kronor 2016 till 4,6 miljarder året därpå.

– Sällan har ju något bidrag som staten bekostar med hjälp av våra skattepengar haft en så tydlig koppling till rikedom, skriver Arbetets ledarskribent Martin Klepke den 9 januari.

Han konstaterar att påståendet från de som försvarar bidraget, att det ger jobb åt invandrare och andra som de påstår inte skulle ha fått jobb annars, inte alls stämmer eftersom varje öre som går till RUT tas från något annat ställe i ekonomin, till exempel från vården och hemtjänsten.

– Skattefinansierade bidrag och subventioner brukar gå till dem som har störst behov eller för att främja investeringar som anses vällovliga, som till exempel det nya investeringsstödet till dem som installerar solfångare.

Martin Klepke framhåller det absurda i att RUT-bidragets främsta fördelningskriterium är att den som redan har mest pengar ska få störst bidrag, och konstaterar att detta rikemansbidrag är det enda skattefinansierade bidrag som får oreserverat stöd från allianspartierna.

Länk till artikel, statistik och diagram.

Tommy Jansson

You May Also Like