Foto:12019/Pixabay.

ROT-avdraget kostar mycket mera än det smakar

Riksrevisionen har gjort en granskning av rotavdraget och hur det fungerar. Det man kommer fram till är egentligen inte någon större överraskning. Man konstaterar i stort sett det vi redan vet:

Rotavdraget utnyttjas mest av de som tjänar mest. Alltså de som har råd att betala för sina renoveringar och ombyggnader utan bidrag.

Förekomsten av svarta löner i byggbranschen kan motverkas bättre på andra sätt än med rotavdrag.

Riksrevisionen skriver att ”det finns tydliga tecken på att användningen av svarta löner och annan typ av brottslighet har ökat inom byggindustrin.

Riksrevisionen är lite väl försiktig när man skriver ”det finns tydliga tecken på att användningen av svarta löner….”

De flesta är nog mer övertygade är vad riksrevisionen är. Vid det här laget med säkerhet att det förekommer både svarta löner och annan brottslighet inom byggindustrin. Och att det ofta är utländsk arbetskraft som exploateras.

Hur som helst – i sina rekommendationer skriver Riksrevisionen:

”Riksrevisionen rekommenderar regeringen att minska rotavdraget genom att utforma det så att kostnadseffektiviteten ökar i förhållande till målsättningen att motverka svartarbete. Det kan till exempel ske genom en sänkning av det maximala rotavdraget per person och år”

Kan nämnas att rotavdraget nu kostar staten, det vill säga oss skattebetalare, cirka 10 miljarder kronor per år.

Sammanlagt har det kostat staten, oss skattebetalare, 172 miljarder kronor sedan det infördes 2009 och fram till och med 2022.

Riksrevisionens ”har kommit fram till att minskad efterfrågan på svarta hantverkstjänster har gett ökade skatteintäkter på drygt 1 miljard kronor om året”.

Rotavdraget kostar alltså 10 miljarder. Sedan får man tillbaka 1 miljard genom minskning av svartjobb. En dålig ”affär” kan tyckas. I klartext en subvention, ett bidrag, till de som tjänar mest.

Och när Riksrevisionen nu ”rekommenderar regeringen att sänka det maximala rotavdraget per person och år”, gör regeringen tvärtom. Man höjer det från nuvarande 50 000 kronor per person år, så att det 2024 blir 75 000 kronor per person och år. Alltså en höjning med 50 procent.

Det kan jämföras med de kraftiga nedskärningar av de statliga bidragen till studieförbunden de kommande åren som regeringen motiverar med att påstå att det förekommer”ett utbrett fuskande”.

Men när det fuskas med rotavdrag gör regeringen tvärtom – man höjer bidragen. Och även när det inte rör sig om uppenbart fusk med rotavdrag, kan man fråga sig varför de högavlönade ska få bidrag för renoveringar och ombyggnader som är ofta (?) är onödig lyx.

Rotavdrag för att anlita hantverkare som bygger en pool, och sedan rutavdrag för att anlita någon som rengör poolen – för att spetsa till det.

Det enda rätta är att avskaffa både rot- och rutavdragen och att i stället använda pengarna för att hjälpa de som är i mest behov av hjälp.

Lästips:

Riksrevisionen granskar rotavdraget – Riksrevisionen 24 februari 2023.
Svart på vitt – rotavdragets kostnader och effekter – Riksrevisionen (här kan ni länka vidare för mer utförlig information om granskningen)
Rotavdraget kostar staten flera miljarder varje år – hurvibor.se (här ser ni en tabell, ”Rotavdrag efter inkomstklasser”, som visar att ju högre inkomst desto mer använder man sig av rotavdrag)
Riksrevisionen: Sänk rot-avdraget – SVT Nyheter 21 december 2023

Rolf Waltersson

You May Also Like