Jag kunde bara ta bilder utifrån eftersom det var låsta grindar och kameraövervakat. Foto. Rolf Waltersson.

Företaget som hyllats av näringslivet för sin hantering av miljöfarligt avfall – Nu avslöjas det som en av Sveriges största miljöbovar

Det började med företaget Energi & Svensk återvinningskonsulter AB, som senare bytte namn till NMT Think Pink med Bella Nilsson, “Queen of Trash”, som vd.

Man beskriver sig själv:

“Välkommen till miljömålföretaget som ligger i framkant när det gäller byggavfall… Vår strävan är total återvinning av naturligt byggavfall…

Vi uppfyller kraven i Svensk miljölagstiftning. Vi har containers, liftdumper, lastväxlare, säckar, miljövänlig sortering och återvinning”.

Konceptet framställdes så framgångsrikt att det 2018 fick diplom som ett av årets Gasellföretag av branschtidningen Dagens Industri, med motiveringen att det är ett “bolag som inspirerar och utgör god förebild för andra företagare”.

Efter den fina utmärkelsen, greps ägarna till företaget NMT Think Pink i sin bostad i Stockholm anklagade för grovt miljöbrott. Bella Nilsson och hennes man Thomas Nilsson hämtades av polisens insatsstyrka.

Ungefär i samma veva, i september 2020, greps “miljökonsulten” Robert Silversten på Arlanda flygplats då han var på väg att lämna Sverige. “Miljökonsulten” Robert Silversten, som tidigare varit dömd för flera grova ekobrott, anses vara hjärnan bakom hela upplägget med Think Pink.

Ett upplägg som går ut på att mot betalning “ta hand om” miljöfarligt avfall, för att sedan dumpa och/eller gräva ner avfallet på olika platser runtom i Sverige.

Nu började härvan rullas upp. En härva som visar att i stället för “miljövänlig återvinning av byggavfall”, har man dumpat enorma mängder avfall på flera platser runtom i Sverige. Bland annat Skultuna utanför Västerås, Dannemora i Östhammars kommun, Hova i Gullspång, Kassmyra och Kagghamra i Botkyrka kommun, Barva i Eskilstuna kommun. På listan har senare tillkommit Flen och Strängnäs.

Mest medial uppmärksamhet har deponierna i Botkyrka fått på grund av omfattande bränder i dessa berg av byggavfall. Bränder som varit i stort sett omöjliga att släcka och som lagt omgivningen i tunga, svarta och giftiga rökmoln under en längre tid.

Deponin i Eskilstuna kommun ligger längs gamla vägen Eskilstuna-Strängnäs mellan Kjula och Barva.

Där ligger cirka 20 000 plastbalar med byggavfall. Plastbalar som ligger staplade i 4 “våningar”. Man började deponera dessa plastbalar redan 2017. Många har gått sönder.

Provtagning i närliggande diken visar på höga halter av “ett flertal” tungmetaller, bland annat koppar, zink och bly. Även höga halter av petroliumprodukter har uppmätts.

Enligt uppgifter i P4 Sörmland kan det även finns miljöfarligt avfall nergrävt i marken under detta enorma berg av plastbalar.

“Det är en miljöskandal”, säger Anna Norberg, miljöchef i Eskilstuna.

Företaget Think Pink och dotterbolaget NMT försattes i konkurs 2020. Innan konkursen tömdes bolaget på alla tillgångar, 12 miljoner kronor, genom att Bella Nilsson delade ut 12 miljoner kronor i vinst till sig själv.

Förutom de försnillade 12 miljonerna, har bolaget skulder på tiotals miljoner till banker, underleverantörer och entreprenörer.

När det gäller Eskilstuna har Miljö och Räddningstjänstnämnden krävt att dessa 20 000 plastbalar ska vara bortforslade senast 14 mars nästa år.

Om inte så sker är ett vite utdömt på 7,2 miljoner kronor.

En inte alltför vild gissning är att balarna inte kommer att fraktas bort, och att något vite aldrig kommer att betalas.

Det lär även finnas en koppling mellan Think Pink och den härva som avslöjades för något år sedan med batteriavfall, så kallad “svart massa”, som dumpats i undermåliga plastbalar i Vilsta industriområde i Eskilstuna.

Vad som är oroande med dumpningen i Barva och läckage av gifter i omkringliggande diken, är att dikessystemen leder till den lilla sjön Barvalappen och Barvabadet, som bara ligger 700-800 meter bort. Vattnet rinner sedan vidare ut i Sörfjärden, som är en vik av Mälaren och ett fågel- och naturskyddsområde.

Men hur stor den risken är ligger utanför min kompetens att bedöma.

Enligt åklagaren Linda Schön utreds avfallsanläggningen i Barva som en brottsplats.

Fortsättning lär följa.

Lästips:

Det finns även några videofilmer på YouTube som avslöjar Think Pink och dess miljövidriga verksamhet:

PS. Efter att suttit häktade en tid blev de tre personerna “släppta på fri fot”, som det heter.
Rättegången har skjutits upp flera gånger.

Rolf Waltersson

You May Also Like