Foto från insurgente.org

Högerns terror i Colombia: Fredsundertecknaren Blanca Rosa Monroy mördad

Mordet på den colombianska vänsterpolitikern Blanca Rosa Monroy i staden Pereira för tre dagar sedan (2/9) innebar att nu 36 före detta medlemmar av FARC-gerillan lönnmördats under innevarande år, enligt Colombias institut för freds- och utvecklingsstudier (INDEPAZ). Fredsavtalet mellan FARC och Colombias regering undertecknades 2016. Sedan undertecknandet har 285 av FARC:s demobiliserade gerillamedlemmar utomrättsligt avrättats av högerns dödspatruller.

Blanca Rosa Monroy tillhörde undertecknarna av fredsavtalet. Hon genomgick nu sin så kallade återintegreringsprocess (proceso de reincorporación).

Mordet har väckt starka reaktioner. Till dem som uttryckt fördömanden hör också parlamentariker och den feministiska organisationen Casa de la Mujer.

Fotot från PORTAL de NOTICIAS.

I ett uttalande säger medlemmen av senaten och representanten för partiet Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Sandra Ramírez:

Vi fördömer mordet på signatären av fredsavtalet, Blanca Rosa Monroy. Vi deltar i hennes familjs och hennes vänners sorg. Mördandet måste upphöra! Vi vill ha fred!

”Vi mördas”. Fotot från Resumen Latinoamericano.

Källor:

You May Also Like