Det blit under lördagen information och diskussion kring situationen i El Salvador… FOTO: Jorono / pixabay

Latinamerikagrupperna: Möte 8/10 om El Salvador på Eskilstuna Folkhögskola

Latinamerikagrupperna är en organisation som verkar för ett solidariskt samarbete med folkliga rörelser i Latinamerika.

Eskilstunaavdelningen kommer nu på lördag, den 8 oktober, att anordna ett informations- och diskussionsmöte om situationen i El Salvador.

Eskilstuna Folkhögskola

Plats för mötet, som drar igång klockan 13.00, är folkhögskolan i Eskilstuna.

You May Also Like