Om Kjell Johanssons tredelade romansvit

Kjell Johanssons storpocket på nästan 900 sidor innehåller de tre romanerna Huset vid Flon, Sjön utan namn och Rummet under golvet. Dessa tre utgör en sammanhållen svit av romaner som han gav ut på Weiler förlag mot slutet av 1990 talet och några år in på 2000-talet.

Romansviten blev en stor läsarframgång. Kjell Johansson hyllades i både press, … Läs mer

Läs mer

Vart går Irak? – Intervju med Mowafak Fadhel

I fredags (29/11) meddelade Iraks premiärminister Adil Abd al Mahdi att han skulle lämna in sin avskedsansökan till parlamentet. Bakgrunden är de massdemonstrationer som pågått i huvudstaden Bagdad och i många andra städer. Demonstrationerna inleddes i början av oktober, och har inte mattats av. Tvärtom har en ständig utveckling av deltagarnas målmedvetenhet och organisering ägt rum.

Demonstranterna har bemötts med … Läs mer

Läs mer

Det ofantliga offentliga skattetrycket

Ibland slår skattetrycket skoningslöst. Jag hörde på TV-nyheterna och Agenda i söndags att datakolosserna Google, Apple, Facebook och Amazon som har sina Europeiska huvudkontor på Irland, ska betala 0,005 procent i vinstskatt.

Ja det finns till och med exempel på där Apple fått krav på en hel procent i vinstskatt. Det är hutlöst!

0,005 procent. Det är långt ifrån “hälften … Läs mer

Läs mer

Egna datorer i skolan – kejsar’ns ny kläder? Onödiga och kanske till och med skadliga!

Elevdator förbättrar inte studieresultaten men ser ut att öka klasskillnaderna i skolan

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan uppnår varken bättre eller sämre studieresultat än andra, visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

I rapporten Påverkas studieprestationer i skolan av Läs mer

Läs mer