Artur Lundkvist 1906-1991

Lundkvist var född i Hagstad Kristianstads län. Föräldrarna var lantbrukare. Tillsammans med Asklund, Sandgren, Martinson och Kellgren var han en av de Fem unga.

Förutom att han skrev en mängd poesi, prosa, reseskildringar och essäer, så kom han att bli en introduktör av modern utländsk litteratur i stora mått i Sverige...

Läs mer