Sparbankshuset med 8 reliefer som föreställer varsitt yrke (inringat med rött), och 2 reliefer som förställer en flicka med docka samt pojke med båt (inringat med gult).

Offentlig konst i Eskilstuna – Del 1

I några inlägg ska jag kortfattat presentera några av de offentliga konstverk som finns runtom i Eskilstuna. Jag börjar med gamla Sparbankshuset som ligger vid Fristadstorget där Eskilstuna Sparbank hade sin verksamhet.

Sparbankshuset stod färdigt 1915. Idag finns ingen bankverksamhet kvar. Nu är det blanda annat ABF som har sina lokaler i huset.

Det här är nog ett av de minst beskådade och mesta anonyma konstverket i Eskilstuna trots att det finns mitt i centrum. Det är så anonymt att det inte ens finns med i kommunens “lista över offentlig konst i Eskilstuna kommun”. Jag vet egentligen inte om konstverket ägs av kommunen eller om det tillhör fastigheten och fastighetsägaren.

Om man står på Fristadstorget och tittar högt upp mot tredje våningen kan man med nöd och näppe skymta ett antal reliefer huggna i sten. Det är 8 reliefer. Jag har ringar in dem med rött för att ni ska se var de sitter.

Varje relief föreställer ett yrke. Tar man första bokstaven i varje yrke så bildar relieferna ordet “SPARBANK”.

Relieferna (som du kan se i slutet av artikeln) föreställer i tur och ordning:

  • S=Smed
  • P=Plåtslagare
  • A=Arkitekt
  • R=Repslagare
  • B=Bagare
  • A=Apotekare
  • N=Nattvakt
  • K=Krukmakare

Relieferna är fantastiskt fina och detaljrika. Varför man valde att placera dem näst intill osynliga uppe vid tredje våningen är för mig en gåta. Ingen ser dem. Och om man mot förmodan skulle lyfta blicken och upptäcka dem, ser man inte vad de föreställer på det långa avståndet.

Därför har jag med teleobjektiv fotograferat dem så att man kan se vad de föreställer samt beundra alla fint utförda detaljer.

Enligt en källa jag hittat är konstnären till dessa reliefer Carl Fagerberg som levde 1878-1948. Han arbetade som skulptör, men även som medaljgravör. Han anlitades ofta för att smycka kyrkor och offentliga byggnader.

Enligt en annan källa är relieferna är utförda av W Dahlman och G T Norling. Dessa två konstnärer är för mig anonyma. När jag söker information hittar jag inga uppgifter om dem.

Det mest troliga är att det är Carl Fagerberg som gjort relieferna eftersom de påminner om många andra konstverk han gjort. Bland annat de båda bulldoggarna som sitter på varsin sida om entrén till “Telegrafhuset” vid Fristadstorget.

Utöver dessa 8 reliefer på Sparbankshuset finns ytterligare några konstnärliga utsmyckningar. Det är 4 reliefer i granit som sitter intill den entré som numera leder in till ABF. På 2 av relieferna kan man läsa de sedelärande uppmaningarna “Sparad penning är som vunnen” och “Dubbelt värd om ädelt brukad”.

Vid entrén finns också en relief i brons som heter “Dragkamp” och är gjord av Axel Wallenberg 1933, men uppsatt 1954. Axel Wallenberg levde 1898-1996.

Rolf Waltersson

You May Also Like