Illustration: Tommy Andersson.

Artur Lundkvist 1906-1991

Lundkvist var född i Hagstad Kristianstads län. Föräldrarna var lantbrukare. Tillsammans med Asklund, Sandgren, Martinson och Kellgren var han en av de Fem unga.

Förutom att han skrev en mängd poesi, prosa, reseskildringar och essäer, så kom han att bli en introduktör av modern utländsk litteratur i stora mått i Sverige. Ta Ikarus flykt med essayer om Rimbaud, Eliot, Joyce, Faulkner, Surrealismen, Henry Miller, m fl.

Ur Ikarus flykt från 1939, nyutgiven 1965, Poesins Ikarus:

Arthur Rimbaud är upphovsman till den moderna poesins myt: det var han som gjorde poesin till det utomordentliga äventyret. Han drev både diktning och liv till sådana ytterligheter att medelmåttigheten i alla dess former ställdes mot väggen, ofrånkomligare än någonsin förr. Han gav först livet helt åt poesin för att sedan offra poesin fullständigt för livet. Hans genialitet bestod i omåttlighet, en demonisk-gudomlig omåttlighet, ett luciferiskt övermod som förde honom högt men också störtade honom djupt. Han drev poesin så långt mot det absoluta att den närmade sig anti-poesi.”

Artur Lundkvist skrev över 80 böcker + mängder av artiklar. 1968 invaldes han i Svenska akademin och kom på så vis att betyda mycket för Nobelpriset med sitt kunnande om utländska författare.

Bild & text Tommy “Bimman” Andersson

You May Also Like