Novus senaste mätning – apr 2022.

Novus: Fler säger nej till Nato – Ja-sidan minskar något

Novus senaste opinionsundersökning, som redovisades den 12 april, visar på små men dock förändringar när det gäller svenskarnas inställning till Nato.

Ja-sidan har den senaste veckan minskat från 47 till 45 procent.

Nej-sidan har ökat från 28 till till 33 procent.

Ökning för Nej-sidan beror främst på att andelen osäkra har minskat. De osäkra som nu tagit ställning har gått till Nej-sidan.

Lägst stöd för Nato-medlemskap finns i Norrland där 27 procent säger ja.

Störst andel Nato-anhängare finns i Småland där hälften säger ja.

Undersökningen genomfördes av Novus under perioden 7-11 april. Resultatet baseras på 1 000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval i åldern 18-79 år.

Naturligtvis ska sådana här undersökningar tas med en nypa salt. Men det ska bli intressant att se vad kommande undersökningar ger för resultat.

Om Finland ansöker om Natomedlemskap finns en majoritet på 63 procent som svarar att också Sverige ska gå med.

Rolf Waltersson

Novus senaste mätning – apr 2022.

You May Also Like