Agroforestry betyder att träd planteras tillsammans med grödor för att göra jordbruket mer hållbart och effektivt. Foto: Amunga Eshuchi, viskogen.se

Vi-skogen – Fattigdomsbekämpning och klimatarbete sedan 80-talet

Det finns ett kooperativt ulandsprojekt, Vi-skogen, som inte bara förbättrat livet för hundra tusentals fattiga familjer i fyra länder i Afrika, utom dessutom minskat världens utsläpp av växthusgaser i snart 40 år.

När Sten Lundgren 1982 uppmanade läsarna av tidningen Vi att ge bort en skog i stället för blommor var begreppet klimatkompensation inte påtänkt. Inte många av oss hade läst om att mänsklighetens utsläpp av koldioxid påverkade klimatet. Trots det väckte uppmaningen gehör och snart växte en biståndsorganisation av ett helt nytt slag fram.

De första insamlade pengarna gick till ett trädplanteringsprojekt i West Pokot District i Kenya men några år senare startade Vi-skogen en egen organisation i Kenya. Numera har organisationen verksamhet också i Uganda, Tanzania och i Rwanda men nöjer sig inte längre med att dela ut trädplantor till bondefamiljerna. Kunskap är minst lika viktigt.

Nu lär Vi-skogen ut agroforestry – eller skogsjordbruk översatt till svenska. Vad menas med det?

Träden planteras tillsammans med andra grödor eller på mark som betas av djur. Det kan vara fruktträd som ger familjemedlemmarna vitaminer, och frukt att sälja. Bladen kan antingen myllas ner och ge näring till jorden eller bli foder till djuren som i sin tur gödslar marken. Träden kan användas som byggnadsmaterial eller till ved. Träden ger skugga, hindrar jorden att spolas bort under de kraftiga skyfall som är vanliga på kontinenten. Och de binder kväve i marken. De träd som planteras bidrar med mer vatten än de själva behöver.

Vi-skogen startar också trädklubbar där skolbarn får lära sig inte bara att plantera träd utan också hur stor nytta familjerna kan ha av sina träd.

En stor del av de ökade koldioxidutsläppen i världen beror på avskogningen. I Afrika är det oftast fattigdom och konflikter som är orsaken till att träd huggits ner. Varje dag måste åtskilliga timmar ägnas åt att leta efter ved till matlagningen. När det växer träd i närheten av hemmet underlättar det.

Att introducera nya vedsnålare spisar eller biogasanläggningar är en annan viktig del av Vi-skogens arbete.

Vi-skogen arbetar för jämställdhet, stöttar lokala bondeorganisationer i deras arbete för gemensamhetens bästa, och organiserar spar- och lånegrupper. Genom dem kan familjerna spara och få ränta på pengarna men också låna till investeringar på den egna gården.

Projektet för klimatkompensation, Kenya Agricultural Carbon Project (KACP), arbetar på liknande sätt. Det omfattar ett område på 22 000 hektar i Västra Kenya. Sjuttio procent av de 30 000 bönder som deltar, är kvinnor. Målet är både att binda koldioxid och öka produktiviteten i jordbruket.

När du klimatkompenserar via Vi-skogen köper du kolkrediter. Pengarna går direkt till bönderna som en extra inkomst, men för familjerna är det viktigare att inkomsterna av jordbruket ökar. Mellan 2010 och 2017 lagrades över 362 000 ton koldioxid.

Verksamheten är certifierad av Verfied Carbon Standard och startades upp i samarbete med bland andra Världsbanken. Vi-skogen är noga med att poängtera att klimatkompensation inte är lösningen men att den form av verksamhet organisationen bedriver är bättre än storskalig trädplantering.

Plan Vivo är en av de organisationer som sysslar med klimatkompensation. De jobbar på ett liknande sätt men har projekt på fler kontinenter.

Siv Aksila