TACKSÄGELSE

Nu är manegen krattad,
sätt kryss i faktarutan.
Pension är överskattad,
den klarar vi oss utan.

Låtom oss ledigt pallra
mot livets sista ronder.
Hurra för det och allra
mest girighetens fonder!

Låtom oss hedra dessa
pensionssystemets fäder
och bjuda dem en mässa
av piskans knut och läder.

You May Also Like