Stadshusets ledande radarpar Jansson och Puustinen riskerar kanske att få det, som ungdomarna säger, "hett om öronen". (Illustratör: Tommy Bimman Andersson)

Vänsterpartiet i Eskilstuna kritiserar kraftigt Janssons och Puustinens nedskärningar på skolan

Det social-moderata styret i Eskilstuna möter nu kraftfull kritik inte bara från lärarna. Flera rektorer som eFOLKET talat med säger sig dela kritiken, och till de upprörda sällar sig nu också flera av fullmäktiges partier.

Vänsterpartiet skräder inte orden:

– Nedskärningarna måste stoppas, och vi från vänsterpartiet hoppas verkligen att lärarkåren nu på ett tydligt sätt säger stopp, säger ledamoten i Barn- och utbildningsnämnden Monika Larsson till eFOLKET. Tillsammans ska vi kunna slå till baka angreppen.

Monika Larsson får medhåll av partiets gruppledare i fullmäktige, Maria Chergui:

– Det är väldigt provocerande att Puustinen och Jansson nu ger sig på skolan. Samtidigt som kommunen ju dessutom uppvisar ett så stort ekonomiskt överskott. Deras tidigare framförda fagra tal om att satsa på skolan visar sig nu inte vara vatten värt! Det är mycket sorgligt…

You May Also Like