Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste på förintelsens minnesdag

Den 27 januari, var det 73 år sedan Auschwitz befriades av Röda armens soldater. Detta har blivit det datum som omvärlden valt att minnas förintelsens offer på. I Eskilstuna bjöd ABF in idéhistorikern Henrik Bachner för att uppmärksamma denna dag med en föreläsning. Ämnet för föreläsningen var antisemitismens uppkomst och verkningar, både i Sverige och globalt.

Bachner beskrev den oerhört gamla traditionen inom kristendomen att hysa negativa fördomar om judar. Antisemitismen grundades tidigare just på denna religionsaspekt men har sedan 1800-talets slut, i och med nationalstaternas ökade betydelse, mer fått en nationalistisk prägel. Vidare beskrev Bachner hur fördomar och fientlighet gentemot judar artar sig och har genom historien artat sig annorlunda en vad rasism mot andra grupper har gjort. Istället för att anklaga judarna som lägre begåvade och ociviliserade, som européer alltid anklagat folk från andra världsdelar för, har judarna anklagats för världskonspirationer och infiltrerande av västvärldens makteliter. Antisemiterna har anklagat judarna för att ha skapat såväl kapitalismen som kommunismen. Dessa konspirationsteorier beskrivs bland annat i Sion vises protokoll, som skrevs av den ryska hemliga polisen på 1870-talet för att spä på judehatet.

Efter andra världskriget blev antisemitiska tongångar något genant i västvärlden och kom att städas bort och varsamt hållas undangömt. Men Bachner menar att antisemitismen är långt ifrån död. Där det märks tydligast att den i högsta grad lever är i Ungern, där regeringen driver en hatkampanj mot den judiska finansmannen George Soros. Precis som i gammal traditionell antisemitisk manér anklagas denna judiska finansman för att infiltrera och korrumpera den styrande eliten i Ungern. Soros agenda ska vara att öppna upp Ungerns gränser för invandring och liberalisera landets grundvalar, menar konspirationsteoretikerna.

Slutligen pratar Bachner om den ökade antisemitismen i Sverige, som till stor del har sin grund i Israel-Palestina konflikten och tar sig uttryck hos svenskar med rötterna i Mellanöstern. Vidare menar Bacher att det uppsåt en schism mellan antirasistiska krafter och Israelvänner i Sverige, där antirasisterna anklagas för att endast ta palestiniernas parti och ignorera hat gentemot judarna, medan Israelvännerna anklagas för att stödja och främja det förtyck som av Israel riktas mot palestinierna.

You May Also Like