"Gärna en lag mot anonym lobbyism, men först en rejäl donation" – Anonym bildskapare/ pixabay

Valrörelse

Alla liljorna på marken    
alla viljorna till makten
viljor som växer i skogen
vidjor som flätas i solen
vänskapsband som tas om hand

Alla löften vid valen
all undran alla kvalen
korruption tar sig ton
inga schismer med lobbyister
man skymtar de som skrymtar

Vindlande ovisshet
maktfullkomlighet
fullkomlig maktlöshet
alla vissnande kompromisser
alla målade kulisser
alla övertoner och vilande visioner

Alla liljorna på marken
och fåglarna under himlen
som inte samlar i ladorna
som minimerar skadorna
låt oss sluta att sälja
nu när vi ska välja

Lena Staaf

You May Also Like