Bild: Tumisu / Pixabay.

Miljoner gravar grävs

I Brasilien
gräver man för
landets
fattigare undersåtar
man gräver för
de utstötta
urbefolkning
indianer och svarta

Man förbereder
den tragedi
som coronan medför

Favelornas folk
hungrar
sjukvården
uppdelad
kraftigt förfelad
den allmänna
undermålig
fullbelagd
läkarna flyr
Amazonas

Landets
200 000 dollarmiljonärer
ökar med 7% per år
10% i USA
vore bra att planera
för alla
men hellre för livet
än för graven

Mats Hammarlund

You May Also Like