Bild från cambridgeblog.org.

Vad är det Trump förbereder?!

Donald Trump har under flera månader hävdat att hans motståndare förbereder en kupp, och att de genom “gigantiskt valfusk” tänker beröva det “amerikanska folket” segern i presidentvalet.

Han har målmedvetet skjutit in sig på poströstningen, och hävdat att det stora fusket skulle komma att ske genom manipulation av poströsterna.

Redan under valnatten förklarade han att ”vi vunnit”. Han förklarade då också att några – “a sad group” – var i färd med att stjäla segern från honom och “folket”.

Han fortsatte med att säga att “det skall vi inte tillåta”. Och han nämnde att han skulle vända sig till Högsta Domstolen med kravet på att räknandet av valsedlar skulle avbrytas.

Trump visste att hans knappa ledning i de så kallade swing-staterna med stor sannolikhet skulle förbytas i ett underläge då poströsterna räknats. Att Demokraterna i mycket större utsträckning poströstat har varit allmänt bekant. Trumps halvårslånga hetskampanj mot poströstningen har resulterat i att republikanska väljare och Trump-sympatisörer i stor utsträckning undvikit poströstning.

När detta skrivs (onsdag klockan 20.00) har Biden passerat Trump i flera av swingstaterna, och Trump har offentligt krävt omräkning av rösterna i Wisconsin. Samtidigt har han satt igång en intensiv twitter-kampanj på temat att “de” (vilka?) är i färd med att genom massivt valfusk beröva honom segern. Att hans tidigare knappa ledning vänts till underläge framställer han som mystiskt och magiskt:

They (vilka?) are finding Biden votes all over the place, in Pennsylvania, Michigan and Wisconsin. They (vilka?) are working hard to make up 500 000 vote advantage disappear, as soon as possible. Likewise Michigan and others, basunerar Donald Trump ut, på sin twitter-engelska, under onsdagskvällen.

Allt syftar till att mobilisera sympatisörer och beväpnade stormtrupper. Samtidigt som hans armé av jurister och den konservativa majoriteten i Högsta Domstolen för Trump är de spelpjäser som ska inför fåkunniga skyla det utstuderat bedrägliga i den aggressiva strategin.

Osökt går tanken till den narcissistiske demagogen Benito Mussolinis och hans 20 000 fascistiska svartskjortors marsch mot Rom 1922.

Bild från laprensa.hn.

You May Also Like