Vi som ska bestämma!

Att avskaffa LAS är ett gammalt krav från Annie Lööf

Det är en hjärtefråga för mittenextremisterna att slå söndes LAS. För centerpartiets ledare är det en hjärtefråga hon drivit länge.

2006 var Annie Johansson, som hon då hette, 1:e vice ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund (CUF). Ungdomsförbundet hade avslutat sin stämma och där antagit ett nytt politiskt program. Ett program som Annie själv varit med att utforma.

“Månggifte för de som önskar”, var en av punkterna i programmet. Detta fick så stor uppmärksamhet i media att övriga kontroversiella förslag hamnade i skymundan.

Bland de övriga programpunkterna kan nämnas:

  • Skrota AMS, CSN, Migrationsverket och dublinförordningen.
  • Inför lokala skattebaser och ta bort skatteutjämningssystemet mellan kommunerna.
  • Inför euron i Sverige.
  • Avskaffa lagen om anställningsskydd.

När det gäller frågan om månggifte har Annie Lööf försökt vifta bort frågan: “Jag har aldrig stått för månggifte” hävdade hon i en intervju i Ekot 2013. Hon hävdar i stället att det är människors valfrihet det handlade om och att staten inte ska bestämma.

Jag tycker inte att staten och lagar ska avgöra hur och med vem min granne eller jag själv väljer att leva. Det kan de bäst göra själva, svarade hon i intervjun.

Detta är den extrema nyliberala inställningen – att staten ska “lägga sig i” så lite som möjligt. När det gäller de politiska ungdomsförbunden är det väl CUF och MUF som tävlar om vem som är extremaste förespråkaren av “frihet”.

Frågan hänger fortfarande i luften. Tycker Annie Lööf att vi inte ska ha lagar som sätter gränser, och att de som vill ska få månggifta sig?

Men nu handlar det om LAS – Lagen om anställningsskydd.

På den frågan behövde Annie Johansson inte svara på några kritiska frågor från media 2006. Då var frågan om månggifte viktigare för media än LAS, AMS, Migrationsverket, Dublinförordningen, euron och den kommunala skatteutjämningen.

Och idag är det så “rumsrent” att vilja skrota LAS att det väl bara är Vänsterpartiet av riksdagspartierna som sätter sig på tvären. Socialdemokraterna är nog i grunden mot att inskränka LAS, men har målat in sig i ett hörn genom januariavtalet.

Jag kan ju ställa frågan till Annie Lööf här i eFOLKET:

Tycker du fortfarande att AMS, CSN, Migrationsverket och Dublinförordningen ska skrotas?

Vill du fortfarande avskaffa det kommunala skatteutjämningssystemet?

Vill du fortfarande att Sverige ska införa Euron?

Tycker du fortfarande att staten och lagen ska hålla fingrarna borta beträffande månggifte?

eFOLKETS sidor står öppna för dina svar.

PS. När Annie Lööf 2006 var 1:e vice ordförande i CUF, var hon även riksdagsledamot för Centerpartiet, så man kan inte bara avfärda det hela som en “ungdomssynd”.

Rolf Waltersson

You May Also Like