Även långtidsarbetslösheten minskar visar Arbetsförmedlingens senaste siffror…

Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet

Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet. Det visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen. Och även bland ungdomar fortsätter arbetslösheten att minska. I slutet av september var 39.000 unga personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en minskning med 11.000 på ett år.

I  september var 333.000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med närmare 55.000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,6 procent från 7,5 procent på ett år. Bland ungdomar i åldern 18 till 24 år har arbetslösheten minskat från 9,8 procent till 8,3 procent under samma period.

– Den stora efterfrågan på arbetskraft har inte klingat av och det ger många jobböppningar, inte minst för ungdomar som har en gymnasieutbildning men som har liten eller ingen arbetslivserfarenhet, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Anders Ljungberg

Även långtidsarbetslösheten minskar

I september hade 154.000 personer varit utan arbete i mer än 12 månader. Det är 32.000 färre än samma månad för ett år sedan. Bland ungdomar är minskningen 3500 personer till 9000.

Arbetsförmedlingen fokuserar insatser och resurser på stöd till långtidsarbetslösa. Det innebär en ökad användning av anställningsstöd som till exempel nystartsjobb, lönebidrag och introduktionsjobb, samt ökat fokus på utbildning. För många långtidsarbetslösa är utbildning helt avgörande för att kunna konkurrera om jobben i Sverige idag.

”För långtidsarbetslösa krävs en kedja av insatser”

– Den goda arbetsmarknaden gagnar även dem som står längre ifrån arbetsmarknaden, men för att bryta långtidsarbetslöshet krävs ofta en kedja av insatser. Här är subventionerade anställningar centrala, men även praktik och matchningstjänster är viktiga och bidrar till att arbetssökande upprätthåller kontakten med arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör, Maria Mindhammar.

Maria Mindhammar

Fortsatt hög arbetslöshet i Sörmland

Siffrorna visar att arbetslösheten just nu är högs i Sörmland, Gävleborg och Skåne. Allra lägst arbetslöshetssiffror har just nu Västerbotten. Men arbetslösheten minskar ändå i samtliga delar av landet.

Arbetslösheten i Sörmland

Sörmland fortsätter alltså att toppa listan vad gäller antalet arbetslösa. I Sörmland ligger just nu arbetslöshetssiffrorna på 9,1 procent. I Sörmland har Flen den största arbetslösheten, följt av Eskilstuna och Katrineholm. Lägst arbetslöshet i Sörmland ser man i Trosa.

You May Also Like