Utbrett fusk bland privata hemtjänstbolag?

Idag på morgonen hör jag nyheterna på radion, P1:

“Flera kommuner vittnar om ett utbrett fusk bland privata hemtjänstbolag”. Det är P4 Örebro som genomfört en enkät till landets samtliga 290 kommuner. 216 kommuner har svarat på enkäten.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (landsting) är det 160 av landets 290 kommuner som anlitar privata bolag för att sköta hela eller delar av hemtjänsten. Det är LOV (lagen om valfrihet) som ger kommunerna möjligheten att lägga över hemtjänst på entreprenad till privata aktörer.

“En konsekvens av fusket kan bli att staten inte får in sina (skattebetalarnas) skatteintäkter. En annan kan vara att man göder kriminella gäng”, säger John Johansson (S), som är ordförande i programnämnd social välfärd i Örebro kommun.

“Flera kommuner vittnar om ett utbrett fusk bland privata hemtjänstbolag… Bara under de senaste fem åren har över 40 kommuner över hela landet hävt avtal med bolag bland annat på grund av ekonomisk misskötsamhet”, enligt P4 Örebro.

“Ett annat vanligt fel är att man fakturerat tid trots att en kund varit bortrest eller legat på sjukhus”, säger Jenny Janestam som är beställarchef i Västerås stad.

Av kommunerna som svarat på enkäten är det 14 som uppger att man gjort en eller flera polisanmälningar mot hemtjänstbolag under senaste fem åren. Flera kommuner uppger att det är svårt att upptäcka bolag som bryter mot lagar och regler.

I Örebro har kommunen byggt upp en kontrollverksamhet och skärpt kraven på bolagen under de senaste åren. Örebro har även hävt avtalen med 13 bolag och gjort två polisanmälningar.

“En fråga är hur mycket pengar vi ska lägga ner på den här typen av kontroller. I grund och botten vill vi lägga pengarna på fler sjuksköterskor, fler undersköterskor och fler platser på vårdboenden och inte på olika kontrollfunktioner”, säger John Johansson (S) till P4 Örebro.

P4 Sörmland rapporterar (idag 16 april) att fusk inom privata hemtjänstbolag avslöjats i Nyköping, Strängnäs och Katrineholm under rubriken:

“Fusket i hemtjänsten – Nyköping krävde tillbaka miljonbelopp”

“Man fakturerar för mycket mer än man utfört”, säger Susanna Kullman, biträdande förvaltningschef i Katrineholm, till P4 Sörmland.

P4 Sjuhärad rapporterar i april 2019 att det fuskas med tider när det gäller ett privat hemtjänstbolag i Borås. Anställda vittnar om att det fuskas med löner och att anställningsvillkoren är dåliga.

Förhoppningsvis är det så att de flesta privata hemtjänstbolag sköter sig. Men den här granskningen som P4 Örebro gjort visar att många inte gör det. I värsta fall är det bara toppen på isberget som nu visat sig. När man bedriver vård i vinstsyfte blir det ofta så att det är pengarna som styr.

“Fusket” med assistansersättningar inom LSS visar att det ofta (?) är “skumma element” som drar sig till sådana här verksamheter.

Till sist måste också sägas att det förekommer allvarliga brister även inom den kommunala hemtjänsten. Så allt är inte frid och fröjd.

2016 avslöjades så allvarliga brister inom den kommunala hemtjänsten i Norrby (Örebro kommun) att kommunen gjorde en Lex Sarah-anmälning till IVO.

Kaos i organisationen, hög sjukfrånvaro som medfört en stor mängd orutinerade vikarier, personal som skrivit att man varit hos brukare trots att man inte varit där. Brister som varit så stora att brukarna riskerade att drabbas av undermålig hemtjänst.

Äldre statistik från Örebro kommun visade att personalen är/var hos brukarna bara 45 procent av sin arbetstid (kommunens mål är 60 procent). Visserligen ligger i sakens natur att vårdpersonalen måste förflytta sig från den ena brukaren till den andra. Men att 55 procent av arbetstiden går till annat än vård, låter orimligt mycket för den oinvigde.

Enligt en lista jag hittar (har inget årtal) finns det över 100 privata företag inom hemtjänstbranschen. Listan omfattar såväl moderbolag som dotterbolag.

  • Överlägset störst är Attendo AB med en omsättning på nästan 12 miljarder.
  • På andraplats kommer Attendo Sverige AB med 4,2 miljarder i omsättning.
  • Bronsplatsen har Tiohundra AB med 1,6 miljarder i omsättning.

PS. För många år sedan (början av 1990-talet?) satt jag i dåvarande skolstyrelsen. Vi skulle besluta om skolchefen skulle beviljas tjänstebil. Tjänstebil till förvaltningscheferna var en form av (underförstådd) löneförmån.

Samma dag annonserades i lokaltidningarna efter hemtjänstpersonal till ett distrikt i ett av kommunens ytterområden. Ett av kraven kommunen ställde var att “sökande måste ha tillgång till egen bil”.

Jag var ensam om att reservera mig mot beslutet att bevilja tjänstebil till skolchefen.

Rolf Waltersson

You May Also Like