Till vänster Donald Trump. Som aldrig förnekar sig. Till höger: Den kinesiska grundaren av Alibabas stiftelse, den stormrike företagsledaren Jack Ma. Han är också grundare av och styrelseordförande i det stora IT-företaget Alibaba. Foto från South China Morning Post.

USA stoppar leverans av medicinsk utrustning till Kuba

Resumen Latinoamericano 202004002

Alibabastiftelsen hade skänkt andningsskydd, provtagningsutrustning och respiratorer till 25 länder i Latinamerika. Men USA stoppade leveransen till Kuba vars president Miguel Díaz Canel fördömde USAs kriminella utsvältningsblockad mot Kuba:

– Detta virus stoppar vi på egen hand, vi är vana, för blockaden försvårar allt för Kuba.

Alibabastiftelsen, grundad av Jack Ma, hade skickat denna utrustning till Kuba, precis som till flera länder i Latinamerika. Men det företag som stiftelsen anlitat för transporten vägrade i sista stund att leverera och hänvisade till USA ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba, meddelande Kubas ambassadör i Kina, Carlos Pereira med blogkommentaren:

 – Inte ens under rådande pandemi låter de oss andas lugnt.

Ambassadören tackade Jack Mas ädla och enastående insats och stiftelses hjälp till länder som drabbats av Covid-19. Och beklagade att “denna gåva inte kunnat överlämnas till Kuba på grund av Washingtons orättfärdiga, godtyckliga och olagliga blockad, utan hänsyn till hur nödvändig denna utrustning är för Kubas folk i kampen mot pandemin.”

Det var den 22 mars som Jack Ma offentliggjorde donationen med 2 miljoner andningsskydd, 400 000 provtagningsutrustningar, 104 respiratorer till 24 länder i Latinamerika, innefattande Argentina, Brasilien, Chile, Kuba, Ecuador, Dominikanska Republiken, Peru med flera, för att bistå dem i kampen mot coronaviruset.

Enligt John Hopkins Universitet i USA har Kuba 212 bekräftade fall av covid-19 varav 6 avlidit.

Översättning Eva Björklund 20200403

You May Also Like