Bild: Gerd Altmann / Pixabay.

Är det verkligen business as usual vi vill ha?

Många avgörande förändringar i mänsklighetens historia har skett i kombinationen mellan den biologiska verkligheten och människans sociala levnad.Snabba anpassningar till en förändrad grund för ett sorts samhälle har raserats för att sen byggas upp igen.

Mänsklighetens historia är en serie sådana förändringar.
Nya anpassningar har i en social kontext gjorts för att möjliggöra människans överlevnad.
Men precis som vid andra kulturers undergång har andra kulturer uppstått.

Vad som är unikt idag är att västerlandets kultur och kapitalism är totalt global.
En under århundraden framväxt av rovdrift av jordens resurser, av ett utnyttjande av huvuddelen av mänskligheten i arbetsprocessen som förslavar och dödar dom, bara för ersätta dom med en växande befolkning i löneslaveriet.
Resultatet av denna globala utsugning av naturens resurser och människans arbetskraft orsakar till slut så stora miljökonsekvenser att själva fundamentet för liv överhuvudtaget är hotat.

En oöverskådlig ojämlikhet i fördelningen av avkastningen från arbetet av miljarder människor gör livet till ett ständigt helvete för halva mänskligheten.  I kölvattnet av den kapitalistiska mentaliteten och dess omoral lever stora delar av den fattiga sfären i djungelns lag, i rena rövarekonomier. Och där miljarder ständigt är utsatta för svält, epidemier och död.

Och detta i sådan omfattning att dom aldrig kan utgöra en kraft för en förändring av sina levnadsvillkor. Den andra halvan av mänskligheten har dömt dom till detta liv genom sitt eget högmod och en hushållning av sina egna levnadsvillkor på bekostnad av dom. Och därmed också de naturresurser, som rätt använda, skulle kunna fördelas jämlikt och åt var och en efter behov.

Detta är inget nytt. Länge och med stora mänskliga offer har många insett detta. Men de bojor människan smitt åt sig själv i en penningbaserad ekonomi hindrar henne att lösa sig själv från den.
Nu finns dock en historisk chans att tänka efter, backa och göra om. Det kommer inte att vara gjort på en vecka, inte på ett år, nej inte ens på ett decennium.

Men om människan ska leva vidare, med ett levnadssätt som garanterar alla de grundläggande möjligheterna till alla basbehoven, ja då måste denna tid användas till en omställning till en miljöanpassad produktion. Inom alla sektorer. Där är planering grunden, låt förstånd styra utvecklingen inte jakt på profit av andras arbete.
Nu finns möjligheten. Tar man inte den, kommer det nog ta ännu längre tid, fler mänskliga offer och en mycket liten tid innan mänskligheten förintar sig själv.

Eskilstuna den 3 april 2020
Peter Danngren 

You May Also Like