USA mästare på att manipulera val

Oj, vad upprörda man är – åtminstone i det Demokratiska partiets läger i USA över att Ryssland försökte påverka landets presidentval. Ja i svenska medier kan det till och med låta som om det är Putin som har tillsatt Trump.

Men i så fall är det bara USA som äntligen har fått skörda vad man har sått. Tidningen Los Angeles Times publicera dan före dan före dopparedan en artikel där man konstaterar att USA vid inte mindre än 81 tillfällen från 1946 till år 2000 på olika sätt har ingripit för att påverka valresultatet i andra länder. Och då oräknat militärkupper och andra medel för att störta regeringar i andra länder. Metoder som i många fall tillgripits när man misslyckats med att påverka valutgångar.

Statsvetaren Don Levin vid Carneige Mellon University, som har undersökt hur USA agerat inför val av statsledning/president, konstaterar att det är mycket vanligt att USA genom sin underrättelsetjänst, CIA och andra kanaler har försökt påverka dessa val. USA stöder vissa partier och grupper i hemlighet med pengar, sprider desinformation och propaganda. Mer öppet använder sig USA dessutom av hot och uttalande för att gynna den kandidat man önskar ska vinna valet.

Journalisten Nina Agrawal återger några av dessa exempel i LA Times: ett av de äldsta exemplen är från riksdagsvalet i Italien, då USA med pengar och dolda kampanjer och öppet hot hjälpte Kristdemokraterna att besegra det Italienska kommunistpartiet som efter kriget hade ett starkt folkligt stöd. Don Levin konstaterar att USA:s agerande spelade en viktig roll för att förhindra att kommunistpartiet segrade, inte bara i valet 1948 utan även i de efterföljande sju italienska valen.

När Haitis diktator och USA samarbetsvän Jean-Claude ”Baby Doc” hade störtats gjorde USA allt för att underminera den populäre prästen Jean-Bert Aristides möjligheter att vinna valet. Trots USA:s inblandning vann ändå Aristide en jordskredsseger över den kandidat USA försökte få tillsatt. USA ”tvingades” därför istället stödja militären att genomföra en kupp för att störta Astides. Under hans tid vid makten gjorde också USA allt för att smutskasta honom för att undergräva hans ställning. Kampanjer som en lydig borgarpress världen över hjälpte till att sprida.

När det gäller USA agerande för att påverka utvecklingen, genom styrda val, mordförsök och militärkupper i Latinamerika skulle man kunna skriva en hel bok – även om man i stort sett bara räknade upp alla händelser.

Om det nu skulle vara så att Ryssland (läs Putin) lyckades installera Trump i Vita huset, så kan man väl säga att Svinhugg går igen. Inför valet i Ryssland 1996 började det gå dåligt för Boris Jeltins, allt fler ryssar började vissa sitt missnöje med korruptionen och de ökade klassklyftorna i landet.

USA såg då till att förse Rysslands regering med pengar för att kunna köpa väljarna gunst. Motprestationen var löften om ytterligare privatiseringar. Effekten uteblev inte. Jeltsin vann valet och kunde fortsätta att köra den ryska ekonomin i botten och berika sig själv och andra oligarker.

Vi kan lugnt utse USA som mästare på att manipulera andra länders val. Visst har Sovjetunionen/Ryssland också deltagit i den tävlingen, men jämfört med proffset USA är man bara en amatör, trots att Putin har förstått i vilken skola han ska gå.

Hans Hjalte

You May Also Like