USA hotar FN: “Rösta inte för Kubas resolution!”

Inför den årliga omröstningen – nu den 31 oktober i FNs Generalförsamling – som kräver att USA ska häva sin kriminella blockad mot Kuba, har USA aggressivare än vanligt försökt förhindra sitt vanliga överväldigande nederlag.

På ett möte den 24 oktober på temat “Förbättring av FNs finansiella situation” tackade Kubas FN-ambassadör Anayansi Rodríguez för det erkännande Kuba tillsammans med 42 andra länder fått för att de betalat sina avgifter till FN. I Kubas fall trots landets unika ekonomiska svårigheter på grund av USAs nu 60-åriga ekonomiska, finansiella och handelsblockad.

Anayansi Rodríguez, Kubas FN-ambassadör.

På samma möte hotade USA med att hålla inne sin betalning till FN, vilket Anayansi Rodríguez påpekade undergräver Säkerhetsrådets möjligheter att finansiera fredsbevarande insatser, och FNs möjligheter att betala sina skulder till de ofta fattiga länder som ställer upp med fredsbevarande trupper.

Kubas FN-ambassadör fördömde denna utpressning mot FNs medlemsländer för att få dem att inte rösta mot USAs blockad.

Och påminde om att USA tjänar proportionellt mer än övriga länder på den metod som FN använder för att beräkna medlemsavgifterna, förutom att USA också tjänar storkovan på att upplåta mark för FN och USA-företag på sina affärer med FN.

Kuba utrikesminister talar med pressen

Bruno Rodríguez Parrilla, Kubas utrikesminister.

På en presskonferens samma dag fördömde Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez Parilla också USA alltmer fientliga politik mot Kuba. Och att USA nu krävt 8 avvikande tillägg till Kubas resolutionsförslag mot blockaden. De handlar om de påstådda brott mot mänskliga rättigheter som USA lika regelbundet som grundlöst anklagar Kuba för. De tillbakavisades med starka argument av Bruno Rodríguez:

Detta är ännu ett desperat drag för att manipulera den allmänna opinionen och medlemsländernas röster. Dessa ogrundade anklagelser har USA lanserat i årtionden för att mörklägga Kubas oemotsägliga framgångar och respekt för mänskliga rättigheter, som erkänts av FNs Människorättsråd.

Utrikesminister Rodríguez upprepade också Kubas redan många gånger framförda erbjudande att i FN ta debatten med USA om de mänskliga rättigheterna och deras beroende av en hållbar utveckling: Säg bara plats och tid!

Och påminde om att USA bara ratificerat 18 av FNs 61 artiklar om de mänskliga rättigheterna och är det enda landet i världen som röstar mot rätten till livsmedel. Och påminde om USAs diskriminering av människor med afrikanskt eller latinamerikansk ursprung, och om kvinnorna som får lägre löner än männen bara för att de är kvinnor, och hindrar de som har skulder att delta i valen. Och påminde om USAs krig som massakrerar civilbefolkningar.

Eva Björklund 181025

Källor ACN 181024

www.minrex.gob.cu, presskonferens 181024

You May Also Like