Gröna bälten med frukt och grönsaker omger städerna. Nära till färska råvaror och minimala transporter.

FAO och Oxfam: Kuba är världsledande i stadsodling

“Kuba är det land i världen som har störst erfarenhet av stads- och stadsnära odlingar”, säger FN:s jordbruksorganisation FAO. Intressant, men inget man kan läsa om varken i de stora medierna eller i miljötidskrifter. Eftersom det gäller Kuba. Det var FAO:s representant Marcelo Resende som nyligen framhöll Kuba som efterföljansvärt exempel.

2013 genomförde FAO en studie av 27 länder. I studien sägs att Havanna är en föregångare bland alla huvudstäder på jorden när det gäller stadsodlingar. I Havanna är det 90 000 personer som arbetar inom stadsjordbruk.

I hela Kuba finns 145 000 tomter, 385 000 gårdar och 10 000 fruktodlingar som drivs organiskt.

Det kubanska programmet för stadsjordbruk har stöd av 11 forskningscentra, kommunala handelsträdgårdar för frön och center för förädling av organiskt material samt en Högskola. Det är ett jordbruk utan kemikalier och utan genmodifierade grödor. Enligt Oxfam International har “det mycket att ge och lära för världen.”

Medan det bara i Latinamerika finns närmare 40 miljoner människor som är undernärda har Kuba garanterat livsmedelssäkerhet: Den politiska viljan finns och politiken genomförs därefter.

Cubainformacion 181026

Översättare: Zoltan Tiroler

You May Also Like