Hamnarbetarförbundet kan gå ut i konflikt för att få teckna kollektivavtal. Fram till på onsdag röstar medlemmarna om detta.

Hamnarbetarförbundets medlemmar röstar om avtalskonflikt

Artikel är hämtad från tidningen PROLETÄREN, proletaren.se (26/10 2018)

I Hamnarbetarförbundet pågår just nu en medlemsomröstning. I omröstningen, som pågår under åtta dagar, ska medlemmarna ta ställning till ett förslag som fackets förbundskonferens den 12 oktober beslutade om.

Förslaget lyder: Förbundsstyrelsen ska omedelbart ges mandat att varsla om samt verkställa stridsåtgärder mot arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och dess medlemsföretag. Sådana stridsåtgärder ska syfta till att utöva påtryckningar på arbetsgivarna för att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet som fullvärdig avtalspart.

– En fråga som rör hela förbundets agerande och framtid är självklart en fråga som ska beslutas av medlemmarna, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér till Proletären.

– Det är en självklarhet i ett demokratiskt fackförbund.

Eskil Rönér, (Foto Robert wettersten).

I förhandlingar mellan arbetsköparorganisationen och Hamnarbetarförbundet i slutet av september vägrade Sveriges Hamnar gå med på att teckna ett likalydande kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet, som det befintliga Hamn- och stuveriavtalet med Transportarbetareförbundet. Förhandlingarna skedde på Hamnarbetarförbundets initiativ.

Sveriges Hamnar kräver istället att Hamnarbetarförbundet ska teckna ett hängavtal på Transports befintliga avtal.

Vad är då för skillnaden mellan ett likalydande avtal och ett hängavtal?

– Ett likalydande avtal har förbundet själv möjlighet att påverka och agera utifrån. Ett hängavtal ger inga såna möjligheter, förklarar Eskil Rönér.

På Hamnarbetarförbundets hemsida utvecklar han:

Det skulle vara orimligt för vilken fackförening som helst att acceptera ett hängavtal, eftersom det inte ger något inflytande över vare sig arbetsvillkoren eller vardagen ute på arbetsplatsen. Man skulle då sälja fredsplikten till reapriset att underkasta sig en annan organisations förhandlingsresultat, både nuvarande och framtida.

Om medlemmarna röstar ja till förslaget kan ett varsel om konflikt läggas tidigast en vecka efter att resultatet är klart. Omröstningen ska vara klar den 31 oktober.

Hamnarbetarförbundet har även begärt nya förhandlingar med Sveriges Hamnar där förbundet erbjuder sig att teckna ett likadant avtal som redan gäller mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet.

You May Also Like