Bild från publikt.se

Underrapporteringen av insjuknade i Corona är förmodligen stor på många håll

Det kommer dagligen nya rapporter över antalet människor som drabbats av Coronaviruset i världen. Men alla länders uppgifter är inte tillförlitlig, framförallt inte när de gäller antalet som har insjuknat.

I Italien har nu 827 personer dött på grund av att de insjuknat i Corona (13 mars 2020). Denna siffa är säkert helt korrekt, liksom de flesta andra uppgifter om dödsoffer som en följd av Corona. Däremot är uppgiften om att endast drygt 12 000 har smittats av Corona i Italien förmodligen mycket lägre än det verkliga antalet smittade.

Antalet upptäckta Corona-sjuka är enbart en del av dem som har drabbats av viruset. Underrapporteringen är därför i många länder mycket stor.

Detta gäller fortfarande i många länder där procenten döda så mycket högre än i Nordvästeuropa (Tyskland, de nordiska länder, Belgien, Nederländerna). Andel dödsoffer ligger där under 1 procent av de insjuknade. Allt tyder på att i detta området har man mycket bättre koll på hur många som är smittade än i Sydeuropa och andra världsdelar.

Om vi antar att andelen döda skulle ligga på 2,0 procent av de smittade i länder med hög dödlighet, det vill säga betydligt högre än vad den är nu i Norden och i Tyskland, men betydligt lägre än den verkar vara i Italien, så får vi förmodligen en bättre bra av hur stor smittspridningen idag kan vara i till exempel Italien, Iran, USA och Spanien; en bättre bild än vad deras egna uppgifter förmedlar om antalet smittade.

Om andelen döda vore 2, procent av rapporterade fall. så skulle antalet smittade i Italien var över 40 000, det vill säga mer fyra gånger fler än av man uppger. Irans skulle ha nästan dubbelt så många fall som man nu rapporter.

Det verkliga antalet smittade i Italien kan alltså vara mångdubbelt mot det redovisade. Konsekvensen av att inte ha kontroll över smittspridning blir sedan att antalet dödsfall kan växa explosionsartade, som de gjorde de första veckorna i Kina, innan myndigheterna insåg allvaret.

Även Irans rapporterade antal smitta är antagligt för lågt, USA:s och Spaniens siffror inte är lika uppseendeväckande låga i förhållande till antalet döda, men mycket pekar också på att dessa länder inte har någon bra kontroll över smittspridningen.

Att besöka länder som har dålig kontroll innebär att utsätta sig för stora risker att bli smittad.

H. F. Hjälte

You May Also Like