”Sverige har blivit en gläfsande hund”

Tidigare Moskva-ambassadören Sven Hirdman är bekymrad

Sverige har blivit en gläfsande hund som försöker gläfsa tillsammans med den amerikansk hunden. Huvuduppgiften för Sverige har i 200 år varit att minska spänningen mellan stormakterna, vilket vi borde fortsätta med, men vi har idag ingen dialog med Ryssland.

Så uttrycker sig den svenske diplomaten Sven Hirdman, som har 40 års erfarenhet av diplomatisk arbete gentemot Sovjetunionen och Ryssland. Mellan 1994 och 2004 var han Sveriges Moskva-ambassadör.

Hirdman luftar sin kritik i ETC (1/8), och i intervjun kommer han också in på den stundande Nato-övningen Aurora 17, som med ett stort inslag av soldater och stridsvagnar från USA kommer att äga rum i Sverige mellan den 11e 29e september.

USA:s och Natos deltagande i en övning i Sverige, med ett scenario som går ut på att Ryssland attackerar Gotland, anser den forne diplomaten vara ”provokativt”.

– Ur rysk synpunkt är det inte Ryssland som flyttat fram sina gränser efter Sovjets kollaps. Enligt det perspektiv de har så är det Nato och USA som flyttat fram sina positioner.

Hirdman efterlyser sans och initiativ till dialog. Han framhåller hur Sverige arbetade för avspänning under det kalla kriget, och tycks förespråka en återgång till den linje som förknippas med Olof Palme. Finlands dialoginriktade och aktiva relation gentemot Ryssland ser han mycket positivt på.

– President Sauli Niinistö är ett föredöme.

You May Also Like