USA skärper blockaden mot Kuba

USA:s blockad mot Kuba hindrar landet från att fullfölja sina betalningar till FN.

Kuba kan därmed inte i tid fullfölja sina ekonomiska åtaganden gentemot olika internationella organisationer, förklarade Kubas permanenta FN-representant Anayansi Rodríguez, och gav några exempel på denna oroväckande situation:

Sedan 2015 vägrar den schweiziska banken UBS ta emot insättningar från kubanska institutioner för betalning av medlemskap i FNs miljöprogram (UNEP) och nätverket för miljöutbildning.

Detsamma händer när Kuba vill lösa sina betalningar till Protokollet för bioteknolgisk säkerhet i konventionen om biologisk mångfald, liksom Basel, Rotterdam och Stockholm-konventionerna. På grund av detta har Kuba sedan 2016 inte kunnat komma ifråga för projekt och tekniskt samarbete utifrån dessa konventioner om säker hantering av kemikalier och farligt avfall.

Kubas nationalförsamling förhindras att inbetala sin årliga avgift till Interparlamentariska Unionen i Genève, då UBS vägrar att genomföra överföringen.

Mellan april 2016 och mars 2017 drabbades Kuba av nedstängning av konton, undanhållande av medel, återbetalning, annullering av transaktioner m m vid mer än 100 finansiella institutioner världen över som en följd av blockaden.

Under denna period tillkom ytterligare 40 banker som viker sig för den politik av trakasserier som införts av Washington, och som utgör ett hot mot kubanska institutioners normala funktioner.

Det sker också upprepade undanhållanden och nekade betalningar för tjänster som våra medarbetare inom hälsovården utför i skilda delar av världen, då förmedlande banker i tredje land fruktar att de ska straffas med dryga böter från USA.

Blockaden är definitivt inte ett bilateralt problem, det är en politik som har en tydlig extraterritoriell karaktär och vars konsekvenser påverkar alla, inklusive USAs eget folk.

Granma 171231
/cv

You May Also Like