Foto: Natalia_Kollegova / Pixabay.

Sverige får skarp kritik från FN om samernas rättigheter

I en ny rapport från FN får Sverige ännu en gång stark kritik för att inte tillräckligt skydda den svenska urbefolkningen, till exempel vid gruvbrytning och annan industrialisering:

“Staten har i olika syften exploaterat samiska marker under århundraden utan tillräckligt skydd för samiska rättigheter. Det handlar om gamla koloniala mönster som upprepas”, kan man läsa i rapporten.

“FN fångar upp den stora oro som finns kring mänskliga rättigheter och ökad industrialisering i norra Sverige som slår fast att nuvarande lagstiftning inte duger.

Förra granskningen ägde rum för åtta år sedan. Då fick staten ett antal skarpa rekommendationer, exempelvis att stärka samiska landrättigheter i förhållande till markexploateringar.

Nyligen uppmanade även Europarådet Sverige att säkerställa, i nära konsultation med det samiska folket, att besluta om användning av mark som traditionellt använts av samer inte negativt påverkar samisk kultur, språk och identitet”, säger Tilda Pontén som är jurist och sakkunnig på Amnesty Sverige. (se lästips Amnesty Sverige)

Från svensk synvinkel är vi ofta snabba att kritisera andra länder när det gäller hur illa man behandlat, och behandlar, olika grupper av urbefolkningar. Det gäller indianska urbefolkningar i USA och Kanada, aboriginer i Australien, maorier på Nya Zeeland, bara för att ta några exempel.

Men ofta är vi “fartblinda” och missar hur vi behandlar, och behandlat, vårt eget urfolk, samerna.

Och nu när det råder “fartfeber” i norra Sverige, som blivit som ett guldrushens Klondike, där det ska byggas batterifabriker, serverhallar, stålindustrier, vindkraftparker, öppnas nya gruvor för att bryta uran och jordartsmetaller, turistsatsningar med hotell i fjällvärlden och vild skoteråkning i renbetesland, med mera, är risken stor att man ”inte hinner med” att ta hänsyn till samerna och deras rennäring.

Rolf Waltersson

Lästips:

Sverige får skarp kritik från FN om samiska rättigheter i klimatomställningen – Amnesty Sverige. 5 mars 2024

Sverige måste stärka skyddet för det samiska folkets rättigheter – här är våra rekommendationer till politiker – Civil Rights Defenders

Etnisk diskriminering – Sametinget

Svenska kyrkan ber offentligt samerna om ursäkt – eFOLKET 25 november 2021

Om samerna får bestämma blir Sverige rödare – eFOLKET. 2 september 2022

Lite mer om samisk kultur – eFOLKET. 13 februari 2023

Internationella urfolksdagen 9 augusti om övergrepp på samerna i Sverige – eFOLKET. 9 augusti 2019.

You May Also Like