Korståg mot biblioteken i USA

Mark Weber – Against the Current – Översättning: Göran Källqvist.

Från Maine till Arizona och Idaho har mer än 120 lagförslag lämnats in till delstatliga lagstiftande församlingar, som antingen skulle skära i de offentliga bibliotekens budgetar eller förbjuda vissa böcker eller kategorier av böcker – och på så sätt äventyra viktig läskunnighet, barnens utbildning och tjänster för äldre medborgare.

Även om censur och förbud av böcker har en lång och skamlig historia i USA, så verkar de senaste angreppen mot biblioteken röra böcker som skrivits av queera och transförfattare. Alla böcker som vågar beröra ämnen som sexualitet och rasism är också hotade.

Ofta riktar konservativa lagstiftare in sig på att avlägsna böcker om dessa ämnen. Om dessa försök till censur misslyckas, beslutar sig lagstiftarna för att straffa biblioteken med hårda budgetnedskärningar, och bibliotekarierna själva med både böter och fängelsestraff om de inte följer de nyligen införda censurriktlinjerna.

I Missouri, till exempel, har det av republikanerna kontrollerade representanthuset antagit en budget som skulle ta bort nästan fem miljoner dollar i delstatlig finansiering till offentliga bibliotek. Det var republikanen Cody Smith, ordförande för budgetkommittén, som gick i spetsen för att avskaffa budgetposten till Missouris offentliga bibliotek.

Smith sägs ha blivit upprörd av en stämningsansökan å skolbibliotekariers vägnar, från den amerikanska medborgarrättsrörelsen Missouri-förbund. Ansökan ifrågasatte en lag från 2022 i Missouri som förbjöd bibliotekarier att “tillhandahålla material med sexuell innebörd” till studenter.

Enligt everylibrary.org har mer än 100 lagförslag i 31 stater till syfte att antingen förbjuda vissa kategorier av böcker på offentliga bibliotek eller skära ner dessa biblioteks budgetar. Inte överraskande leds dessa försök av Texas, där 28 lagförslag har lagts fram i den lagstiftande församlingen i Austin.

Påhejade av delstatens högerguvernör Greg Abbot har lokala tjänstemän försökt att på olika sätt tvinga på biblioteken sin uppfattning av moral på grund av deras val av böcker eller ibland deras schemaläggning.

I till exempel landsbygdsområdet Llano County, förbjöd delstaten ett antal böcker. En federal domare gav order om att böckerna skulle lämnas tillbaka till biblioteket. Som svar krävde ilskna lagstiftare och högeraktivister att man skulle sätta hänglås på biblioteket i Llano County.

En av de förbjudna “kontroversiella” böckerna var Isabelle Wilkersons hyllade Caste: The Origins of Our Discontent [Kast: ursprunget till vårt missnöje]. En annan var en bok för tonåringar, They Called Themselves the K.K.K.: The Birth of an American Terrorist Group [De kallade sig KKK: en amerikansk terroristgrupps födelse], som helt riktigt beskrev Ku Klux Klan som terrorister.

Sådant händer inte bara i Södern. 2022 avvisade väljare i Jamestown Township i Michigan två separata skatteuttag som var avsedda att finansiera deras bibliotek Patmos. Det skedde eftersom försöken att avlägsna flera böcker om hbtq-frågor hade misslyckats.
Utan pengar någonstans ifrån planerar Patmosbiblioteket att stänga nästa år, och därmed ta bort all biblioteksservice från Jamestown Township.

Amerikanska biblioteksförbundet (ALA) publicerade nyligen nya data som visar att det 2022 registrerades 1 270 krav på att censurera böcker. Det kan jämföras med 729 censurkrav 2021.

Det är det högsta antalet försök att förbjuda böcker sedan ALA började föra denna statistik för mer än 20 år sedan. Av det registrerade antalet krav på bokcensur ägde 58 procent rum på offentliga skolbibliotek och 42 procent på offentliga bibliotek.

Tillsammans med det avsevärt ökande antalet bokförbud 2022 har två förändringar skett i de strategier som förespråkarna av censur använder.

Tidigare år har de allra flesta censurkraven rört kontroverser om en enstaka titel. Nu rapporterar ALA att 90 procent av kraven på bokcensur rör mer än en bok och att 40 procent av kraven på censur riktade sig mot 100 böcker eller mer. De flesta ifrågasättandena av böcker organiseras ihop med censurgrupper utifrån.

Ett ifrågasättande av en bok är ett krav att avlägsna en bok från bibliotekets samling så att ingen annan kan läsa den. I det överväldigande antalet fall ser vi att dessa ifrågasättanden kommer från organiserade censurgrupper som riktar sig till bibliotekens styrelsemöten och kräver avlägsnande av en lång lista böcker – en lista som de delar på sociala media, sa Deborak Caldwell Stone, chef för ALA:s Byrå för intellektuell frihet.

När de lokala biblioteksstyrelserna ställs inför ett krav på censur som har organiserats av utifrån kommande religiösa eller konservativa politiska organisationer är deras ställningstagande ibland modigt, men oftare är det helt enkelt opportunistiskt med ett mått av feghet.

Vanligtvis avlägsnar fogliga styrelsemedlemmar bara i tysthet boken/böckerna i fråga för att undvika kontroverser.

I ett allt större antal fall tar högergrupper som är för censur över själva biblioteksstyrelserna eller de lokala styrelserna vid lokala val.

Det var vad som hände i kommundelen Livingston i Louisiana, där censurförespråkare som kallade sig “Medborgare för ett nytt Louisiana” tvingade Livingstons bibliotekschef Giovanni Tairov, som 2019 hade vunnit Louisianas biblioteksförbunds pris till Årets chef på offentliga bibliotek, att avgå.

Vilka står bakom det ökande antalet krav på bokcensur på offentliga och skolbibliotek över hela landet?

Även om censurkampanjer alltid har haft en politisk udd, har under de senaste åren uppskattningsvis 50 procent av censurförsöken orsakats av påtryckningar från delstaternas republikanska lagstiftare och tjänstemän som har arbetat med mer än 20 nationella grupper, av vilka de mest välkända är Mammor för frihet, Massmotstånd och Ingen vänstersväng inom utbildningen.

Med hjälp av sociala media står dessa nationella organisationer i kontakt med lokala Facebookgrupper av “oroliga föräldrar”. De flesta av dessa grupper har uppstått sedan 2021, då den nuvarande vågen av protester mot böcker om hbtq-personer och färgade började intensifieras.

En av Massmotståndets ledare, Brian Camenker, kallar böcker om hbtq-teman och personer för “pornografi”. Vidare säger han att bibliotek inte ska främja “hbtq-livsstil”. Medborgarrättsorganisationen Southern Poverty Law Center har betecknat Massmotstånd som en hbtq-fientlig hatgrupp.

Vilka böcker är måltavlor för lokala eller delstatliga censorer? Böcker om ras, kön och hbtq-frågor står högst på listan, och den mest censurerade boken i skoldistrikt i USA är Gender Queer: A Memoir [Queer könsidentitet: memoarer], av Maia Kobabe. Boken, en grafisk bok om queer identitet, har valts ut av South Carolinas republikanske guvernör Henry McMaster. Guvernören brännmärkte boken som “pornografisk” och har krävt att South Carolinas utbildningsavdelning ska utreda den. Kobabes bok har förbjudits i 41 skoldistrikt i USA.

Tvåa, med förbud i 29 skoldistrikt. är George M Johnsons All the Boys Aren’t Blue: A Manifesto [Alla pojkar är inte blå: ett manifest]. Författaren är hbtqi-aktivist och beskriver sin barndom, ungdom och tidiga vuxenliv.

Slutligen har Ashley Hope Perez’ Out Of Darkness [Ut ur mörkret] förbjudits i 24 skoldistrikt. Denna roman, som Booklist har utnämnt till “En av alla tiders 50 bästa skönlitterära verk för unga vuxna”, berättar om förhållandet mellan en mexikansk-amerikansk tonårsflicka och en afrikansk-amerikansk tonårspojke i 1930-talets Texas.

Dessa tre böcker är de mest förbjudna i hela landet, men den delstat som har förbjudit flest böcker är Florida. Trots guvernör Ron DeSantis’ klagomål på “utfrysningskultur” har han själv stått för en hel del utfrysning, och förbjöd 565 böcker i offentliga skolor under läsåret 2021–2022.

Han har stolt framhållit bokförbud som bara en taktik i de pågående kulturkrigen. Han har också upptäckt att angrepp på skolor och bibliotek är ett effektivt sätt att skaffa pengar från positivt inställda donatorer.

Vad kan vi göra? Som vänsteraktivister är vi alla indragna i kamp som att stöda strejkande arbetare, spela en meningsfull roll i våra fackföreningar, arbeta för reproduktiv frihet och verka för stöd till Ukrainas rätt till självbestämmande. Ibland kan vi missa strider mot att avlägsna böcker från de offentliga bibliotekens hyllor, eller mot försök att skrämma lärare genom att påstå att skolans läroplan är “alldeles för politiskt korrekt”.

I sin bok American Midnight [Amerikansk midnatt] beskriver Adam Hochschild det rasistiska våldet mot invandrare, färgade, judar och fackföreningsaktivister under och efter Första världskriget. Förmögna företagsägare, konservativa politiker och hatgrupper som Ku Klux Klan och American Legion hade bestämt sig för att använda våld för att förhindra utsikterna för en framtida förändring av landet genom att miljontals invandrare skulle komma till USA.

Samma sak gäller idag. En energisk höger, som ofta använder hot, skrämsel och våld, är besluten att bevara ett “vitt och icke-gay Amerika”, oavsett mänskliga kostnader.

Under Första världskriget främjade rasistiska ledare som Woodrow Wilson och Theodore Roosevelt en politik som demoniserade personer vars liv hade marginaliserats, och personer vars försök att kämpa mot förtrycket kallades “bristande lojalitet”.

Idag ser vi ledare som Donald Trump och Ron DeSantis rabbla hatiska ord och prata om en politik som rättfärdigar och stöder angrepp på våra skolor och bibliotek, med resultat att färgade studenter och hbtq-barn ständigt är hotade.

Som socialister och aktivister måste vi stå sida vid sida med de diskriminerade studenterna, liksom med de lärare och bibliotekarier som har beslutat sig för att försvara bibliotekens samlingar och skolornas läroplaner som betonar att marginaliserade röster ska integreras. Nu är det dags.

Mark Weber
Against the Current

Artikeln tidigare publicerad i tidningen Internationalen.

You May Also Like