Bildskapare: William Cho / Pixabay

Den internationella rätten undergrävs av Väst

Pär Salander:

I dag har mer än 30 000 palestinier dödats och 150 000 bostäder jämnats med marken. Läkare utan Gränser, Rädda Barnen och Amnesty talar om humanitär katastrof. FN varnar för utbredd svält.

Sydafrika, inte Väst (!), anmälde Israel till FNs Internationella Domstol (ICJ) och domstolen menar att “alarmerande signaler” talar för att Israel begår folkmord i Gaza. ICJs preliminära dom är kopplad till att Israel måste vidta alla åtgärder för att undvika att folkmord begås och att humanitär nödhjälp når de civila. ICJ uppmanar dessutom till omedelbar vapenvila.

Men Israel negligerar ICJs dom och marscherar vidare. Häromdagen angrep israelisk militär palestinier som stod i matkö – 100 döda. FN rapporterar att bara hälften så många lastbilar med nödhjälp släpptes in i Gaza i februari jämfört med i januari.

För Ben Gvir, säkerhetsminister, är Baruch Goldstein en martyr. Goldstein var en bosättare som för 30 år sedan steg in i en moské i Hebron och under bönestunden sköt ihjäl 29 palestinier. Vice talmannen i Knesset, Vissim Vituri, har sagt att: “Utradera Gaza./…/ Lämna inte ens ett barn”. Det finns fler exempel på ledande israeliska politikers världsbild.

Men nog så skrämmande är det att enligt Israeli Democracy Institute så motsätter sig mer än 2/3 av de judiska israelerna humanitär hjälp till Gazas befolkning, även om det finns garantier för att inget går till Hamas.

Summa summarum: Läget är låst. Det finns inget intresse från Israels ledning eller majoritetsbefolkning att agera i enlighet med ICJs dom. Israel fortsätter att plåga och döda palestinier som tidigare. Enligt ICJ har då alla länder en skyldighet att pressa Israel till att följa domstolens beslut. Underlåtenhet att agera undergräver det internationella rättssystemet. Här vänder sig domstolen särskilt till USA och EUs medlemsländer.

Men USA fortsätter att skicka vapen och EU pausar inte ens Israels associationsavtal. Också Sverige fortsätter med sin vapenexport och samarbete med israeliska vapentillverkare samtidigt som man fortsätter att stoppa utbetalningarna till Gazas viktigaste humanitära biståndskälla, UNRWA.

Sveriges regering talar om Israel som “regionens enda demokrati” med rätt att försvara sig. ICJ talar i stället om att Israel sannolikt begår folkmord på palestinier. Sveriges regering och Väst ägnar sig åt ’business as usual’ och undergräver därmed det internationella rättssystemet. Den så kallade “demokratiska världens” hyckleri är öronbedövande.

Pär Salander
Umeå

You May Also Like