Shanghai

Svenska medier vilseleder: Kinas tillväxt var inte den lägsta på 26 år 2018

I måndags påstod Sveriges största dags- och ekonomitidningar att Kina tillväxt 2018 var den lägsta på 28 år det vill säga sedan början av 1990-talet. Det är rent nonsens. Enligt medierna* så ökade Kina bruttonationalprodukt med cirka 6,5 procent i fjol. Detta innebär att Kina total produktion 2018 var värd drygt 800 miljarder dollar mer än året innan, 2017.

Om vi går tillbaka 26 år och tittar på hur mycket Kina ekonomin växte från 2001 till 2002, så kan vi se att då växte den med cirka 11 procent. Alltså fem procentenheter mer än under 2018, men människor lever inte av procent.

Värdet av dessa 11 procent motsvarade nämligen då endast en ökning med 44 miljarder dollar. Alltså växte Kina ekonomi 18 gånger mer i fjol än för 26 år sedan. Kina ekonomin växte faktiskt mer under 2008 än vad den gjorde totalt under hela 1990-talet.

Ifjol var förmodligen den ekonomiska tillväxten i Kina något lägre än under de senaste åren. Men den var samtidig högre än tillväxten under alla år innan 2008.

Ju större Kina ekonomin blir desto svårare är det naturligtvis att upprätthålla en hög procentuell ekonomisk tillväxt. I längden leder hög procentuell ekonomiskt tillväxt till utplundring av naturresurser och är därför orimlig.

Ekonomiredaktörernas påstående om att 44 miljarder dollar skulle vara mer än drygt 800 miljarder dollar visar de inte kan skilja på procent och på verkliga värden. Deras synsätt bidrar inte till att informera om hur ekonomi fungerar utan döljer den verkliga utvecklingen.

Det innebär dessutom en fixering vid ekonomiskt tillväxt som ett mål i sig. Istället för att värdera konsekvenserna av att ständigt öka produktionen – oavsett vad den innehåller.

*Medierna om Kina ekonomiska tillväxt:

Inte sedan 1990 har Kinas ekonomi vuxit långsammare. Den officiella siffran, 6,6 procent för 2018 som släpptes på måndagen, vållar oro för tillståndet i världens näst största ekonomi.
– Dagens Nyheter

Den kinesiska ekonomin väntas växa 6,3 procent i år enligt en analytikersammanställning från nyhetsbyrån Reuters. Det skulle motsvara den lägsta tillväxttakten på närmare tre decennier.
– Dagens Industri

Kinas tillväxt långsammast på 28 år. Kinas tillväxt under förra året stannade på 6,6 procent, den lägsta siffran sedan 1990. Men marknaderna hade räknat med nedgången, och tog inte alltför hårt på den nya statistiken. Årets sista kvartal stannade på 6,4 procent, i klass med siffrorna under finanskrisen för tio år sedan.
– Göteborgs-Posten

Foste Hjälte

You May Also Like