Det framtida Polishuset i Eskilstuna – beläget vid ASSA på Kungsgatan 71. (Foto: CapMan/Tovatt)

Arbetet med Eskilstunas nya polishus fortskrider

Polisen i Eskilstuna behöver både större och modernare lokaler. Sedan en tid tillbaka håller därför ett nytt polishus i Eskilstuna på att uppföras på den plats där ASSA bedrivit verksamhet under många år.

Det nya Polishuset kommer att omfatta cirka 30.000 kvadratmeter och ska inrymma medarbetare från både polisområdet och lokalpolisområdet samt ett beslagshus och reception för allmänhetens kontaktytor med bland annat passverksamhet, anmälningar och förhörsrum.

Inflyttning 2024

Byggtiden är beräknad till drygt två år och preliminär inflyttning är satt till början av 2024.

– Vi behöver större och modernare lokaler för att kunna växa i antal medarbetare vilket sker fram mot 2024. Jag ser med spänd förväntan fram emot vårt fortsatta arbete, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

När tidningen eFOLKETS reporter är på plats på Kungsgatan liknar det än så länge en stor byggarbetsplats.

Bilden visar gamla Polishuset – alltså det polishus som fortfarande används idag. Denna byggnad är från 1958, vilket gör den till en av de äldsta polisstationerna som fortfarande är i drift i Sverige idag. Gamla Polishuset är beläget inne i centrala Eskilstuna i korsningen Nygatan/Kyrkogatan. Det nya Polishuset kommer att ligga en bit utanför själva citykärnan, på Kungsgatan 71 där alltså ASSA bedrivit verksamhet i många år.

Den röda ringen med en markering på kartan visar det nya Polishusets placering – nästan i korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen.

Tre gånger större

Det nya Polishuset kommer att vara cirka tre gånger större än det gamla, helt modernt och anpassat efter de krav Polisen har i dag. Man kommer även att bygga in andra typer av lokaler i fastigheten, exempelvis utbildningslokaler. Dessutom följer den så kallade Trafikgruppen med vid flytten…

You May Also Like