Svenska Freds: Regeringens dubbelmoral djupt upprörande

Krigsvapenföretaget Saab får grönt ljus av regeringen för att sälja radar- och stridsledningssystemet Global Eye till Förenade Arabemiraten som är stridande part i Jemen.

Att regeringen fortsätter tillåta svensk vapenexport till diktaturen Förenade Arabemiraten, är djupt upprörande och ett tydligt tecken på den omfattande dubbelmoral som präglar svensk vapenexportpolitik, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, i ett pressmeddelande 30 april.

Svenska Freds konstaterar att det svenska regelverket för vapenexport, i vilket bland annat ett demokratikriterium infördes 2018, inte stoppar vapenhandel med krigförande länder eller diktaturer.

I samarbetsöverenskommelsen från januari 2019 mellan regeringspartierna och C och L fastslås att “de fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning.”

Men denna skrivning tycks väga lätt i praktiken när affärer ska säkras.

Vill regeringen stå på de drabbades sida måste den ta sitt ansvar och stoppa all export av krigsmateriel till Förenade arabemiraten och de andra stridande parterna i Jemen. Det är fullt möjligt och handlar om politisk vilja, säger Linda Åkerström.

Saab är däremot nöjt.

Med GlobalEye breddar och vässar vi vårt utbud och riktar oss till kunder som vill investera i utökad flygburen övervakning med maximal effekt som en nationell tillgång för sina länder, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Tommy Jansson

Läs mer:

You May Also Like