Foto: Amanda McConnell / pixabay.

Mycket ris men även ros till regeringens arbete med en hållbar global utveckling

I en ny rapport från 28 civilsamhällesorganisationer har politiska beslut analyserats i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Framsteg har gjorts, men det finns många områden där den förda politiken snarare motverkat hållbarhet globalt.

Sveriges politik för global utveckling slår fast att politiken ska vägledas av fattiga människors perspektiv och av ett rättighetsperspektiv. Men det finns stora glapp mellan ord och verklighet. Migrationspolitiken är ett sådant exempel.

– Sverige och EU har de senaste åren fört en politik som avsevärt försvårar för människor att söka asyl, tvärtemot de behov och rättigheter som finns. Nu måste Sveriges politiker stå upp för asylrätten, säger Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén.

Ett annat exempel är konflikten mellan Sveriges roll som medlare i Jemen-konflikten och vapenexporten till parter i samma konflikt.

Att Sverige fortsätter exportera krigsmateriel till det brutala kriget i Jemen trots omfattande rapporter om krigsbrott och mänskligt lidande, och inte ställer sig bakom FN:s kärnvapenförbud, går tydligt emot ambitionerna om en rättvis och hållbar värld, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds.

Regeringen får även underkänt för att i EU ha blockerat åtgärder för att motverka global skatteflykt och bristen på initiativ för att hantera den skuldkris som många fattiga länder står inför.

Ökad insyn i multinationella företags verksamhet är helt avgörande för att fattiga länder inte ska dräneras på skatteintäkter och för att kunna utkräva ansvar. Vi vill även se ett kraftfullt agerande för att lösa den akuta frågan om ohållbara skulder, säger Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia.

Områden där Sverige får godkänt rör bland annat stärkande av migranters grundläggande rättigheter i arbetslivet och en rättvis klimatomställning.

En rättvis omställning, med schysta jobb och social rättvisa, är nödvändig för en hållbar utveckling. Sverige har tagit viktiga steg i rätt riktning men vi ser gärna att regeringen lägger i en ännu högre växel de kommande åren, säger Sofia Östmark på Union to Union.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like